Naziv projekta:Rekonstrukcija sportskog doma Mače

Nositelj projekta: NK Gaj Mače

Kratak opis projekta: 

Predmet projekta je rekonstrukcija potkrovlja Sportskog doma Mače u naselju Mače na k.č.br. 26/14, k.o. Mače. Postojeća zgrada nalazi se u sklopu nogometnog igrališta NK Gaj Mače te služi kao prateći objekt. Zgrada se sastoji od prizemlja, kata i potkrovlja. Potkrovlje zgrade nije uređeno te se planira urediti kao jedna prostorija, a rekonstrukcija uključuje: rekonstrukciju krovišta, postavljanje gips zidanih ploča na zidove, postavljanje završnih podnih obloga na pod, izrada strujnih instalacija, ugradnju dijela PVC stolarije te izradu grijanja.

Nakon što se potkrovlje rekonstruira i dovede u stanje da je spremno za uporabu, uredit će se kao prostor za vježbanje koji će koristiti članovi NK Gaj Mače u zimskim i razdobljima kada vremenski uvjeti ne dopuštaju vježbanje na otvorenome. Prostor će također moći koristiti i ostale udruge s područja općine ukoliko će imati potrebu za time (npr. Mačanske mažoretkinje Alina i Društvo naša djeca Mače za provođenje sportskih aktivnosti s djecom). Prostor će u određeno vrijeme (koje će se naknadno odrediti) biti dostupan i ostalome stanovništvu naselja Mače.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: 

Opći cilj projekta je stvaranje povoljnog i kvalitetnog okruženja za daljnji razvoj sporta i poticanje zdravog života – projektom se rekonstruira sportski dom koji se koristi u svrhu poticanja bavljenja sportom, profesionalno i amaterski, ali i stanovnicima nudi kvalitetan prostor za održavanje zdravog života..

Ukupna vrijednost projekta: 272.682,40 HRK
Iznos potpore: 148.250,00 HRK
Vlastita sredstva: 124.432,40 HRK

Kontakt osoba za više informacija: 

Ljiljana Trčak
049/466-075
opcina.mace@kr.t-com.hr