Gotovo cijelo Zagorje leži na termalnim izvorima. U blizni Mača se nalazi poznato termalno liječilište Sutinske toplice. Prvi put isprave spominju Sutinsko 1258. godine pod imenom “zemlja Zotischa” koja je pripadala pod Castrum zagoria. Nakon promjene više vlasnika godine 1745. Sutinsko dolazi ženidbom u vlasništvo grofa Petra Troila Sermagea. U to doba Sutinske su toplice bile vrlo zapuštene. Laszowski piše o kvaliteti vode: “Godine 1772. pregledavao je ljeti i u jesen kupalište (Toplice) u Varaždinskoj županiji fizik Ivan Lalangue (francuski emigrant). Tako je posijetio Sutinsko.” Liječnik Lalangue ih spominje 1779.godine kao pogodne za liječenje ženskih bolesti, reumatizma, mokračnih organa, duševnih bolesti. Analize objavljene tijekom 19. stoljeća pokazale su da je voda ljekovita. To je ponukalo vladu Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije da je 1893. godine i službeno proglase ljekovitom, a izvorište liječilištem. Otad su Sutinske toplice poznate u Hrvatskoj, ali i u Europi. Mnoge osobe iz javnog života stižu ovamo na liječenje, a poznato je da je i Antun Mihanović tu boravio.

Toplice su u vlasništvu UTP “Ivančica” Zlatar.