Sukladno članku 93 i 95. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mače građani imaju pravo prisustvovati na sjednicama Općinskog vijeća, ali bez prava raspravljanja i odlučivanja. Predsjednik Općinskog vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostora i održavanja reda na sjednici. Bez nazočnosti javnosti održavaju se sjednice vijeća ili pojedini dijelovi sjednice vijeća kada se raspravlja o materijalima koji su sukladno posebnim propisima označeni određenim stupnjem tajnosti ili je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.