Za sve nepravilnosti obratite se osobi zaduženoj za nepravilnosti:
Ljiljana Trčak
tel.: 049/466-075
mob: 099/396-2142
fax: 049/466-076
e-mail: opcina.mace@kr.t-com.hr