Adresa: Mače 30, 49251, Mače
Radno vrijeme: 07:00-15:00 h
Tel: (049) 466 075
Email: opcina.mace@kr.t-com.hr