Mladenka Mikulec

Načelnica

Ivan Herceg (Zamjenik načelnika)
Tel: (049) 502-326
Fax: (049) 466-076
Mob: 098 929 1824
Ljiljana Trčak (Viši referent za administrativne i financijske poslove)
Tel: (049) 466-075
Fax: (049) 466-076
Murisa Šlibar (Referent za komunalno gospodarstvo i društvene djelatnosti)
Tel: (049) 502-327
Fax: (049) 466-076
Ljiljana Trčak (Osoba zadužena za nepravilnosti)
Tel: (049) 466-075
Mob: (099) 396-2142
(049) 466-076