Mladenka Mikulec Šimunec

Načelnica

Ljiljana Trčak (Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela)
Tel: (049) 466-075
Fax: (049) 466-076
Ivona Bingula (Referent za komunalno gospodarstvo i društvene djelatnosti)
Tel: (049) 502-327
Fax: (049) 466-076
Mob: 099 396 2141
Snježana Kleflin (Referent za upravne i administrativne poslove)
Tel: (049) 466-075
Ljiljana Trčak (Osoba zadužena za nepravilnosti)
Tel: (049) 466-075
Mob: (099) 396-2142
(049) 466-076
Snježana Kleflin (Službenik za zaštitu osobnih podataka)
Tel: (049) 466-075