Strategija razvoja Općine Mače za razdoblje 2015-2020

Ovom Strategijom želimo potaknuti razvoj prirodnih potencijala koji se nalaze na području Općine Mače. Promišljanjem kroz ovu Strategiju Općine Mače za razdoblje od 2015.–2020. g. želimo kroz viziju, misiju i ciljeve Strategije ostvariti temelj za budući razvoj Općine. Korištenjem financijskih sredstava iz EU fondova koji su namijenjeni ruralnom razvoju želimo stvoriti pretpostavke za bolji i ugodniji život na našim prostorima te zaustaviti negativne trendove. Na svima nama je odgovornost u provođenju zadanih nam ciljeva jer bez aktivnog uključivanja svih dionika neće biti moguće stvoriti pretpostavke za boljitak. Provedba Strategije i prioriteti razvoja temelje se na implementaciji predloženih aktivnosti na području Općine Mače u skladu sa ciljevima definiranog razvoja Općine, privatnog i civilnog sektora i ostalih dionika javnog sektora. Lokalna razvojna strategija Općine Mače je usklađena sa ciljevima razvoja u nacionalnim, regionalnim i europskim strateškim dokumentima. Zahvaljujem svima koji su izravno radili na tekstu Strategije Općine Mače, a posebno radnim skupinama, članovima općinske uprave, Zagorskoj razvojnoj agenciji i svima ostalima koji su na bilo koji način sudjelovali u izradi ovog strateškog dokumenta Općine Mače.

Strategija razvoja Općine Mace – 2015 – 2020

Trenutno nema komentara.