U gotovo samom središtu Krapinsko-zagorske županije, u dolini Sutinšćice i Velike, a na južnim padinama Ivančice smjestila se Općina Mače s istoimenim središtem. Mače se prvi put spominje u pisanim dokumentima 1444. godine, i to kao župa. Da bi mjesto postalo župa, moralo je biti dovoljno veliko naselje. Stariji i poznatiji toponim od Mača je Komor koji je još u 13. stoljeću bio samostalan posjed izuzet od uprave kraljevih župana. Komor je bio vlasništvo jedne od najstarijih zagorskih obitelji – Bedekovića od Komora. Posjed su dobili u vlasništvo još od 1267. godine, kad je Bela IV. za ratne zasluge nagradio najstarijeg poznatog pretka te obitelji, Ivana.

Godine 1574. u Maču je sagrađena crkva Bezgrešnog Začeća Blažene djevice Marije. Crkva postaje središte župe, a samo mjesto administrativno središte u kojemu su održavani redoviti i poznati godišnji sajmovi. To je jednobrodna građevina s polukružnim svetištem barokizirana u 18. stoljeću. Ima dvije bočne kapele, porik i zvonik (1758.) ispod koje je sakristija. U crkvi se nalaze dvije slike Ivana Zaschea (1851.) i Mojsija Humskog iz 1548. godine. Od inventara vrijedan je bogato ukrašen kalež iz 16. stoljeća i monstranca od 1660. godine dar jednog Humskog. Pokraj crkve je drvena župna kurija.

Župni dvor je prava kulturno povijesna rijetkost. U cijeloj sjevernoj regiji sačuvana je (u Rozgvi) samo još jedna građevina iz prošlih vremena koja mu donekle slići. Zato je još 1965. godine stari farof proglašen republičkim spomenikom kulture prve kategorije i otad je pod zaštitom države. Danas je u ruševnom stanju i treba ga žurno obnoviti.

Gotovo cijelo zagorje leži na termalnim izvorima. U blizini se nalazi poznato termalno liječilište Sutinske toplice. Prvi put isprave spominju Sutinsko 1258. godine pod imenom “zemlja Zotischa” koja je pripadala pod Castrum zagoria. Nakon promjene više vlasnika godine 1745. Sutinsko dolazi ženidbom u vlasništvo grofa Petra Troila Sermagea. U to doba Sutinske su toplice bile vrlo zapuštene. Laszowski piše o kvaliteti vode: “Godine 1772. pregledavao je ljeti i u jesen kupalište (Toplice) u Varaždinskoj županiji fizik Ivan Lalangue (francuski emigrant). Tako je posjetio Sutinsko.” Liječnik Lalangue ih spominje 1779.godine kao pogodne za liječenje ženskih bolesti, reumatizma, mokračnih organa, duševnih bolesti. Analize objavljene tijekom 19. stoljeća pokazale su da je voda ljekovita. To je ponukalo vladu Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije da je 1893. godine i službeno proglase ljekovitom, a izvorište lječilištem. Otad su Sutinske toplice poznate u Hrvatskoj, ali i u Europi. Mnoge osobe iz javnog života stižu ovamo na lijećenje, a poznato je da je i Antun Mihanović tu boravio. Osnovna škola u Malu utemeljena je 1860. godine, i pripada među najstarije u ovom kraju  te je svojevrsni spomenik kulture, jednako kao što su to stari župni dvor i crkva sa svojim inventarom. Svijest o čuvanju prirode sastavni je dio svakodnevnice žitelja Općine Male. Za njih nema posve malih i posve nevažnih stvari, jer sve u životu ima veću ili manju važnost.