Općina Mače (površinom od 28 km2) nalazi se u Krapinsko zagorskoj županiji te je smještena pokraj grada Zlatara. Mače kao općina obuhvaća naselja: Mače, Delkovec, Frkuljevec Peršaveški, Mali Bukovec, Mali Komor, Peršaves, Veliki Bukovec, Veliki Komor, Vukanci.

Županija: Krapinsko-zagorska
Načelnica općine: Mladenka Mikulec
Adresa: Mače 30
Emailopcina.mace@kr.t-com.hr
Naselja u sustavu općine: Mače, Delkovec, Frkuljevec Peršaveski, Mali Bukovec, Mali Komor, Peršaves, Veliki Bukovec, Veliki Komor, Vukanci
Površina:28 km2
Stanovništvo: 2.542
Poštanski broj: 49251 Mače