OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

 

 

 

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Program ruralnog razvoja 2014. – 2020., Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja“

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Izgradnja dječjeg vrtića Mače

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020
Udio sufinanciranja:
85% EU, 15% HR

 

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Naziv projekta: Izgradnja dječjeg vrtića Mače
Kratki opis projekta:
Projekt se odnosi na izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Općini Mače
Aktivnosti koje će se provesti ovim projektom  mogu se segmentirati na:

  1. Aktivnosti upravljanja projektom (javna nabava, financijsko upravljanje projektom, administrativne aktivnosti sukladne
    zahtjevu kontrolnog tijela ),
  2. Aktivnosti vezane uz izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u naselju Mače, te stručni nadzor nad projektom
  3. Aktivnosti promidžbe i vidljivosti

Ciljevi projekta: Projekt doprinosi ostvarivanju ciljeva navedenih u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i to pod: „Potreba 25“ , Razvoj temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 6B) Poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima. Ulaganjem u izgradnju Dječjeg vrtića Mače razvija se društvena infrastruktura i na taj način stvaraju se preduvjeti za dobru kvalitetu života u ruralnom području te se istovremeno nudi atraktivan ambijent za mlade obitelji čime se doprinosi zaustavljanju depopulacije i osigurava dugoročna održivost ruralnih područja.

Rezultati projekta :
Projektom će se izgraditi Dječji vrtić kapaciteta 50 djece, u 2 vrtićke skupine i jedna mješovita jaslička skupina. Jedna prostorija vrtića predviđena je za Udrugu „Društvo naša djeca“ (koja u općini Mače djeluje od 2000. godine), obzirom da Udruga nema adekvatno rješenje za smještaj. Građevina će biti prizemna sa pripadajućim, prostorijama koje će se organizirati sukladno primjeni Državnog pedagoškog standarda Predškolskog odgoja i obrazovanja te Odredbama Prostornog plana Općine Mače a koje su neophodne za normalno funkcioniranje vrtića. Stanovnicima općine Mače omogućiti će se korištenje djelatnosti predškolskog odgoja što uključuje redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, preventivne zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske i jasličke dobi provođenjem cjelodnevnog programa usmjerenog k razvoju cjelokupne ličnosti svakog djeteta.

Ukupna vrijednost projekta:
10.595.261,88 HRK
Iznos potpore:
7.090.928,25 HRK
Udio u sufinanciranom dijelu:
85% Europska unija, 15% Republika Hrvatska
Razdoblje provedbe projekta:
21.12.2018. – 10.01.2023.
Kontakt osoba za više informacija:
Kristina Črček, dipl.oec., mob. 095 357 88 28, e-mail: consulting.project.plus@gmail.com

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske Unije iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020, Podmjera 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.