U MAČU ODRŽAN SASTANAK ŽUPANA S DJEČJIM GRADONAČELNICAMA/IMA I NAČELNICAMA/IMA- dječji tjedan

Izvor slike: https://kzz.hr/novosti/u-macu-odrzan-sastanak-zupana-s-djecjim-gradonacelnicima-i-nacelnicima/#

Župan Željko Kolar održao je u utorak, 3. listopada 2023. sastanak s dječjim gradonačelnicima i načelnicima. Domaćin sastanka ovog je puta bila Općina Mače, a sastanak je vodila zamjenica dječjeg načelnika Mača Ivana Herceg.

Na sastanku, koji je održan u sklopu Dječjeg tjedna, župan Željko Kolar predstavio je dječji participativni proračun za 2024. godinu. “Županija ima dječji participativni proračun od 2019. godine te mi je drago što mogu istaknuti da su i neke druge županije od nas preuzele taj model. Isto tako se nadam da će uskoro sve hrvatske županije osigurati sredstva za dječje participativne proračune, ali i naši gradovi i općine jer se pokazalo kako je to dobar način da djeca aktivno sudjeluju u kreiranju proračuna i budu aktivni u svojoj zajednici. Želimo da znate da vaše inicijative nisu samo mrtvo slovo na papiru, već da vas se sluša i da se ono što predložite i realizira. Ako neki od vaših projekata ne bude odabran, nemojte da vas to obeshrabri, već neka vas motivira da sljedeći put napravite još bolje”, poručio je župan Kolar.

Dječji gradonačelnici i načelnici ispričali su koliko su bili aktivni u ovoj godini, što su realizirali u sklopu prošlogodišnjeg dječjeg participativnog proračuna te su pohvalili suradnju s odraslim gradonačelnicima, a imali su i pitanja za župana, koja su prvenstveno bila usmjerena na obnovu škola i izgradnju sportskih dvorana.

Uz zamjenicu dječjeg načelnika Mača, sastanku su prisustvovali dječji gradonačelnik Krapine Luka Hršak, dječja gradonačelnica Oroslavja Paola Španec, dječji načelnik Marije Bistrice Josip Klapač, dječji načelnik Kumrovca Petar Županić, dječji načelnik Bedekovčine Luka Jambrek, dječja načelnica Tuhlja Gabriela Lepej, dječja načelnica Zagorskih Sela Gabrijela Jurak te dječji načelnik Velikog Trgovišća Toni Horvat.

Također, prisutni su bili i načelnica Općine Mače Mladenka Mikulec Šimunec, ravnatelj OŠ Mače Vladimir Grudenić te voditelji Dječjih gradskih vijeća.

Izvor: https://kzz.hr/novosti/u-macu-odrzan-sastanak-zupana-s-djecjim-gradonacelnicima-i-nacelnicima/#

Trenutno nema komentara.