Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za sanaciju nestabilnog pokosa na lokaciji Veliki Komor

U prilogu se nalazi poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za sanaciju nestabilnog pokosa na lokaciji Veliki Komor zajedno sa projektom i popratnom dokumentacijom. Način prijave i popis dokumentacije opisan je u pozivu na dostavu ponude.

Trenutno nema komentara.