Konstituirano Dječje općinsko vijeće Općine Mače te je izabran dječji načelnik i njegova zamjenica

Danas je konstituirano prvo Dječje Općinsko vijeće Općine Mače koje čini 16 vijećnika.

Dječji vijećnici su među sobom za dječjeg načelnika izabrali Tina Mendek, a na prijedlog dječjeg načelnika izabrana je njegova zamjenica Ivana Herceg.

Vijećnicima su se obratili: predsjednica DND-a Mače Dragica Čehulić i predsjednik Općinskog vijeća Mladen Sedak Benčić u ime vijeća i načelnice.

qrf
qrf
qrf

Trenutno nema komentara.