2. saziv Dječjeg općinskog vijeća Općine Mače

U ponedjeljak 22.04.2024. godine održana je konstituirajuća sjednica 2. saziva Dječjeg općinskog vijeća Općine Mače.

Temeljem provedenih izbora za članove Dječjeg općinskog vijeća općine Mače u razdoblju od 25.03.2024. godine do29.03.20024. godine načelnica Općine Mače objavila je rezultate izbora dana 05.04.2024. godine. Sukladno rezultatima u Dječje Općinsko vijeće Općine Mače izabrano je 14 dječjih vijećnika i vijećnica.

Na konstituirajućoj sjednici je tajnim glasovanjem za dječju načelnicu Općine Mače izabrana Petra Benčić, a na prijedlog izabrane načelnice za njezinu zamjenicu izabrana je Tena Smetiško.

Trenutno nema komentara.