ZAVRŠENA SANACIJA KLIZIŠTA „VELIKI BUKOVEC- KUNIĆI“

U Općini Mače u naselju Veliki Bukovec je realiziran projekt „Sanacija klizišta Veliki Bukovec- Kunići“.

Predmet zahvata projekta je bila sanacija nestabilnog nizbriježnog pokosa, te rekonstrukcija dijela postojeće kolničke konstrukcije  a koja je bila zahvaćena nestabilnošću u dužini od 70 metara. Spomenuto klizište postoji već duže vrijeme te je bilo potrebno pristupiti sanaciji.

Koncepcija tehničkog rješenja sanacije klizišta temeljila se na jednolikom tipu potporno zaštitne konstrukcije, koja će riješiti prihvat oborinskih voda kao glavnog uzroka deformacija, te zamijeniti loš površinski nasipni materijal tucaničkim nasipom omeđenim potporno zaštitnom konstrukcijom.

Potporna konstrukcija je armirano betonska u L obliku i proteže se cijelim zahvatom, a postavljena je i odbojna ograda.

Izvođač radova je bila tvrtka HOLZ KONSTRUKT d.o.o iz Zagreba.

Ukupna vrijednost radova na sanaciji klizišta iznosila je 624.551,00 kuna sa PDV-om.

Ovaj projekt je proveden uz financijsku pomoć Hrvatskih voda koje su sufinancirale projekt sa 65% iznosa,  te im ovim putem zahvaljujemo što su prepoznali važnost projekta za mještane Općine Mače i izdvojili financijska sredstva za sanaciju.

Trenutno nema komentara.