Vršitelj usluge sakupljanja otpada Komunalac Konjšćina d.o.o. obavještava

korisnike kategorije nekućanstvo s područja općine Mače, da će 23.01.2024. izvršiti odvoz miješanog komunalnog otpada s Vaše lokacije.“

Trenutno nema komentara.