Sanacija klizišta u naseljima Veliki Komor i Vukanci

Općina Mače je prijavila projekt „Sanacija klizišta u naseljima Veliki Komor i Vukanci“ na Javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava  – Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije. Financijska sredstva se dodjeljuju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Odobrena su financijska sredstva u 100% -tnom iznosu od 1.387.100,63 kn sa te je potpisan Ugovor sa Ministarstvom. Prihvatljivi troškovi provedbe projekta su: izrada potrebne projektne dokumentacije, izrada elaborata/nalaza ocjene postojećeg stanja od strane sudskog vještaka, izvedba radova te stručni nadzor nad izvođenjem radova. 

Za klizište u naselju Vukanci proveden je postupak nabave te je sklopljen ugovor sa izvođačem radova Holz Konstrukt d.o.o. iz Zagreba. Stručni nadzor nad provedbom radova vrši tvrtka Atik d.o.o. iz Zagreba. Radovi sanacije klizišta su u tijeku.

Za nestabilni pokos na lokaciji Veliki Komor  je također proveden postupak  nabave te je sklopljen ugovor sa izvođačem radova tvrtkom TARAC iz Bedekovčine. Stručni nadzor nad provedbom radova vrši tvrtka Atik d.o.o. iz Zagreba. Radovi na sanaciji nestabilnog pokosa kreću uskoro.

Sukladno sklopljenom Ugovoru sa Ministarstvom rok za provedbu projekta Sanacije klizišta u naseljima Veliki Komor i Vukanci je najkasnije do 15.05.2023. godine.

Trenutno nema komentara.