RADOVI NA KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI

Svake godine značajna sredstva izdvajaju se za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

U ovu stavku spadaju: zimska služba, održavanje javne rasvjete, održavanje općinskih objekata, održavanje sajmišta, popravci lokalnog vodovoda, sanacija udarnih rupa, sanacije odrona i intervencije, nasipanje kamenim materijalom, malčiranje te iskopi kanala uz prometnice.

U prošloj godini utrošeno je 650 tisuća kn na sve usluge kojima se održava i poboljšava standard općinske imovine. Za ovu godinu također je planiran sličan iznos.

Vremenski uvjeti i protek vremena konstantno oštećuju imovinu, a u interesu sigurnosti mještana potrebna su konstantna ulaganja. Iako smo u zimskom razdoblju i sada su u tijeku određeni radovi na terenu, no puno manjeg intenziteta.

U M. Komoru napravljeno je ugibalište uz prometnicu. Prometnica s obje strane ima duboke kanale, a mimoilaženje vozila bilo je teško ili gotovo nemoguće u pojedinim dijelovima. Ugibališta su nedavno rađena i na dionici ceste V. Bukovec-Jezera.

Uslijed kiša te potresa, aktivirao se strmi pokos uz prometnicu „Žerjavić brijeg“. Odron je saniran u vrlo kratkom roku, a prometnica je bila nekoliko sati neprohodna.

U selo Folnovići dovezen je i razgrnut kameni materijal. U selu živi nekoliko starijih mještana te im je bilo potrebno napraviti čim bolji put vozilima do njihove adrese.

Mrtvačnica u Peršavesi dobila je novu i osvježenu unutrašnjost. Okrečeni su zidovi, zamijenjen je zastor i pokrivalo odra sa novim materijalom kako bi ispraćaji bili čim dostojniji.

Trenutno nema komentara.