Prijedlog liste reda prvenstva za upis u dječji vrtić

Poštovani roditelji,

u prilogu se nalazi prijedlog liste reda prvenstva sa svim potrebnim podacima.

Trenutno nema komentara.