Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: Izgradnja objekta komunalne infrastrukture-ogradni zid južnog dijela groblja Mače

Napomena: Ponude se dostavljaju u elektronskom obliku putem sustava AGRONET.

Trenutno nema komentara.