Potpisani Ugovori o dodjeli financijskih sredstava udrugama

Općina Mače je završila postupak dodjele financijskih  sredstava po Javnom pozivu za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge na području Općine Mače u 2022. godini.

Udrugama je dodijeljeno ukupno 272.000,00 kuna za 19 prijavljenih programa koji se odnose na područje sporta, kulture, tehničke kulture, kulturnih manifestacija, socijalne skrbi i mladih, humanitarne djelatnosti, borbe protiv svih oblika ovisnosti te za sva druga područja od interesa za opće dobro i razvoj općine Mače.

Sa udrugama koje su se prijavile na Javni poziv potpisani su Ugovori o dodjeli financijskih sredstava.

Trenutno nema komentara.