PODSJETNIK ZA ISKAZ INTERESA ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ MAČIĆI

Podsjećamo sve roditelje djece u dobi do polaska u osnovnu školu s područja Općine Mače i drugih jedinica lokalne samouprave da iskažu interes za upis djece u Dječji vrtić Mačići.

Prijave se primaju od 21.04.2021. do 21.05.2021. godine.

Da bi iskazali svoj interes potrebno je popuniti, potpisati i predati obrazac prijave na Javni poziv za Inicijalni upis. U nastavku možete preuzeti obrazac prijave, a možete ga dobiti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mače.

Popunjeni i potpisani obrazac možete poslati:

  1. elektroničkim putem na e-mail adresu Općine Mače: opcina.mace@kr.t-com.hr
  2. poštom na adresu: Općina Mače, Mače 30, 49251 Mače
  3. ili predati osobno svakim radnim danom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mače od 7-15 sati.

Trenutno nema komentara.