Općina Mače sufinancira nabavu radnih bilježnica i radnog materijala za školsku godinu 2022/2023

Općina Mače je i ove godine sufinancirala nabavu radnih bilježnica za obvezne i izborne nastavne predmete za učenike Osnovne škole Mače i područne škole Peršaves za školu godinu 2022/2023. u 50%-tnom iznosu. Ostatak od 50% je sufinancirala Krapinsko-zagorska županija. U tu svrhu Općina Mače je izdvojila 31.268,92 kn s PDV-om.

Također, Općina Mače je financirala nabavu ostalog radnog materijala odnosno kutija za tehničku kulturu u 100%-tnom iznosu. U tu svrhu općina Mače je izdvojila 10.988,09 kn s PDV-om.

Financiranjem spomenutog Općina Mače želi roditeljima financijski olakšati školovanje osnovnoškolaca.

Radne bilježnice i radni materijali su čekali učenike u školskim klupama na početku nove školske godine.

Trenutno nema komentara.