Odluka o raspisivanju izbora za članove Dječjeg Općinskog vijeća Općine Mače

Na temelju članka 50. Statuta Općine Mače („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske  županije“ broj 05/13, 08/18, 05/20 i 05/21), a vezano uz Odluku o osnivanju Dječjeg općinskog vijeća Općine Mače (KLASA:007-01/16-01/04, URBROJ:2211/06-16-02 od 15.02.2016.) i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg općinskog vijeća Općine Mače (KLASA:023-08/21-01/09, URBROJ:2211/06-01-21-01 od 20.08.2021.), Općinska načelnica Općine Mače dana 08.02.2024. godine donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU IZBORA ZA

ČLANOVE DJEČJEG OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MAČE

Članak 1.

            Raspisuju se izbori za članove Dječjeg Općinskog vijeća Općine Mače u sazivu 2024.-2025. godina.

Izbori će se održati sukladno pravilima i rokovima propisanim Pravilnikom o izborima Dječjeg Općinskog vijeća Općine Mače koji je donijelo Društvo naša djeca Mače te sukladno Odluci o osnivanju Dječjeg Općinskog vijeća Općine Mače (KLASA:007-01/16-01/04, URBROJ:2211/06-16-02 od 15.02.2016.) i Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg Općinskog vijeća Općine Mače (KLASA:023-08/21-01/09, URBROJ: 2211/06-01-21-01 od 20.08.2021.).

Članak 2.

Dječje Općinsko vijeće Općine Mače ima po dva člana iz svakog razrednog odjela od trećeg do sedmog razreda Osnovne škole Mače i Područne škole Peršaves koji se biraju na mandat od jedne godine.

            Izbori se provode u OŠ Mače i PŠ Peršaves u suradnji s DND-om Mače.

Članak 3.

Za održavanja izbora određuje se peti tjedan u mjesecu ožujku 2024. godine, tj. razdoblje od ponedjeljka 25.03.2024. godine do petka 29.03.2024. godine.

Izbori će se u navedenom tjednu održati u svakom razrednom odjeljenju iz članka 2.ove Odluke na satu razrednika.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu jedan dan nakon donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Mače te oglasnoj ploči i web stranici škole.

Trenutno nema komentara.