Obrazac za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača za izbor članova Vijeća mjesnog odbora

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za izbor članova vijeća dužni su prikupiti najmanje:

35 potpisa birača za mjesni odbor s više od 350 do 500 stanovnika (Mjesni odbor Mali Komor i Veliki Komor)            

50 potpisa birača za mjesni odbor s više od 500 do 1.000 stanovnika (Mjesni odbor Mače i Mače pod brijeg,  Mjesni odbor  Mali Bukovec i Veliki Bukovec, Mjesni odbor Peršaves-Vukanci-Delkovec-Frkuljevec Peršaveski)

Trenutno nema komentara.