Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za izbor članova vijeća dužni su prikupiti najmanje:

35 potpisa birača za mjesni odbor s više od 350 do 500 stanovnika (Mjesni odbor Mali Komor i Veliki Komor)            

50 potpisa birača za mjesni odbor s više od 500 do 1.000 stanovnika (Mjesni odbor Mače i Mače pod brijeg,  Mjesni odbor  Mali Bukovec i Veliki Bukovec, Mjesni odbor Peršaves-Vukanci-Delkovec-Frkuljevec Peršaveski)