OBAVIJEST O POČETKU RADOVA NA ČIŠĆENJU POTOKA VELIKA

Općina Mače obavještava mještane da će Hrvatske vode i Vodoprivreda od sljedećeg tjedna (od 01.03.2020. godine) započeti sa radovima na čišćenju korita potoka Velika na sljedećoj relaciji: Potok Velika- Mače, Peršaves, st. Km 10+250 -11+350 L=1100 m

Čišćenje će započeti od naselja Vukanci- selo Spevci do naselja Peršavesi- selo Špoljari – 1100 m.

Molimo mještane koji pokraj navedene trase imaju poljoprivredna zemljišta da proljetnu obradu tla odgode na 3 tjedna.

Također molimo zainteresirane mještane da srušena stabla odvezu i koriste za ogrjev.  

                                                                                               OPĆINA MAČE 

Trenutno nema komentara.