Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Mače

Na temelju članka 11. stavka 3. i 4. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija Općine Mače (”Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 23/12 i 30/17) i Odluke o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Mače koju je dana 03.10.2023.g. donijelo Općinsko vijeće Općine Mače (KLASA:604-01/23-01/01, URBROJ:2140-21-03-23-02),Odbor za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola

i studentima s područja Općine Mače

I.

Općina Mače u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. dodjeljuje 8 učeničkih i 8 studentskih stipendija.

Mjesečni iznos:

-učeničke stipendije iznosi 40,00 eura (301,38 kn)

-studentske stipendije iznosi 80,00 eura (602,76 kn)

II.

Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 01. rujna tekuće godine do 30. lipnja iduće godine za učeničke stipendije te od 01. listopada tekuće godine do 31. srpnja iduće godine za studentske stipendije.  

III.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi redovni učenici srednjih škola i studenti s područja Općine Mače koji, osobno, a i njihovi roditelji ako su u braku ili samo jedan roditelj kojemu je učenik ili student povjeren na odgoj i čuvanje, posvojitelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Mače te koji su državljani Republike Hrvatske i nisu korisnici stipendije odobrene od strane Krapinsko-zagorske županije ili drugih državnih tijela.

IV.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu koji izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Mače, a zainteresirani učenici i studenti ga mogu podići za vrijeme trajanja natječaja u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela ili skinuti sa web stranice Općine Mače www.opcina-mace.hr  

Zahtjevu treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

-presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

-potvrdu škole/fakulteta o upisu na redovno školovanje s obveznim navođenjem godine školovanja i struke/studija

-presliku svjedodžbe zadnje godine završenog školovanja – za učenike i studente prve godine fakulteta, a za ostale studente viših godina studija ovjerenu potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena svih položenih ispita  iz koje je vidljiv trenutni prosjek ocjena

-dokaze o postignutim uspjesima na županijskim, državnim i svjetskim/europskim natjecanjima (u prethodnoj godini) 

-dokaz o završenom stupnju stranog jezika (u prethodnoj godini) 

-izjavu roditelja o članovima domaćinstva (na obrascu Jedinstvenog upravnog odjela)

-službene potvrde – podatke o prihodima svih članova porodičnog domaćinstva za posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu podnošenja zahtjeva (za zaposlene: potvrda poslodavca ili isplatne liste za 6, 7, i 8. mjesec, za nezaposlene: potvrda Zavoda za zapošljavanje i potvrda porezne uprave za 6, 7 i 8 mjesec), za umirovljenike- potvrda o isplaćenoj mirovini i mirovinskim primanjima ili isplatna lista- za 6, 7 i 8 mjesec)

-ostalu dokumentaciju – službene potvrde kojima podnositelj zahtjeva dokazuje otežavajuće okolnosti mate­rijalnog položaja obitelji (djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeca vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata, djeca bez oba rodite­lja, djeca sudionika Domovinskog rata, djeca samohranog roditelja, djeca s teškoćama u razvoju u porodičnom domaćinstvu, podnositelj zahtjeva ili ostali članovi porodičnog domaćinstva kategorizirani kao osobe s posebnim potrebama, punoljetne osobe koje nemaju poslovnu sposobnost u porodičnom domaćinstvu, broj ostalih članova obitelji koji se istovremeno školuju- potvrda škole)

-izjavu učenika/studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju ili novčanu pomoć u svrhu školovanja (na obrascu Jedinstvenog upravnog odjela)

V.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja, a zaključno do 24.10.2023. godine do 15:00 sati bez obzira na način dostave. Zahtjev s potrebnim prilozima dostavlja se osobno ili preporučenom poštom na adresu: Općina Mače, Odbor za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija, Mače 30, 49251 Mače, s naznakom “Natječaj za dodjelu stipendija”.

Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

VI.

ROK ZA OBJAVU REZULTATA

Kandidati će se izvijestiti o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava i to objavljivanjem bodovne liste na oglasnoj ploči Općine Mače i web stranici Općine Mače.

EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA- 26.10.2023. U DOMU KULTURE od 8:00 do 14:00 sati

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Služba za stručnu podršku u područnoj jedinici Krapina i Općina Mače kao suorganizator provode edukaciju poljoprivrednika.

Edukacija vezana za EKO SHEME + PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (biljna proizvodnja) 2023 će se održati 26.10.2023 (četvrtak) od 8 do 14 sati u Domu  kulture Mače.

Sva poljoprivredna gospodarstva koja su prilikom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu u 2023. godini zatražili plaćanje za eko sheme, proizvodno vezana plaćanja (PVP), IAKS mjere i mlade poljoprivrednike preuzeli su obvezu pohađanja izobrazbe. Sukladno odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (NN 25/23, 52/23 i 56/23) jedan od uvjeta za ostvarenje potpore je dokaz o završenoj izobrazbi. Korisnici plaćanja za eko sheme, proizvodno vezana plaćanja (PVP) i IAKS mjere obvezni su svake godine završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati.

Za sve dodatne informacije kao i prijave na edukaciju možete se obratiti na telefone:

099 523 2186 Željka Filipaj

091 4882 838 Sandra Majsec

Darivanje novorođenih beba

Općina Mače je povodom Dana općine i Majčinog dana u suradnji s Društvom naša djeca Mače organizirala prijem i darivanje novorođenih beba rođenih u razdoblju od listopada 2022. do svibnja 2023. godine.

Kratki program za roditelje i djecu pripremili su polaznici Igraonice DND-a i Mačanske mažoretkinje Alina, a poklone od strane općine uručila je općinska načelnica.

„gfuk I PO ZAGORJU“ – predstava „ČUDO“

U sklopu „gfuk I PO ZAGORJU“ u Općini Mače održat će se predstava „ČUDO“, u ulogama Ecija Ojdanić i Matija Šakoronja.

Predstava će se održati u Domu kulture u Maču, 25.04.2023.godine, u 20:00 sati, a ulaz je besplatan.

Unaprijed se zahvaljujemo !

Srdačan pozdrav,

Općina Mače

DARUJTE SRCEM

„DARUJTE SRCEM“

Budući da je Božić vrijeme mira, blagostanja i darivanja Općina Mače i ove godine zajedno sa Socijalnim vijećem Općine Mače provodi humanitarnu akciju sakupljanja živežnih namirnica za najpotrebitije, kako bi im omogućili dostojanstvene Blagdane. Naše malo, njima znači jako puno. Molimo mještane Općine Mače koji su u mogućnosti da se uključe u akciju te pokažu svoju velikodušnost kupnjom živežnih namirnica. Košare „Darujte srcem“ postavljene su tokom cijelog adventa u samoposlugama B.A.M.T. Mače, Trgocentar Mače te Trgocentar Peršaves.

Zahvaljujemo svima koji su već sudjelovali ili će sudjelovati te tako učiniti dobro djelo. U kupnji namirnica uključit će se i Općina Mače. Sakupljene namirnice biti će podijeljene mještanima slabijeg imovinskog stanja prije Božića kako bi i oni mogli dočekati nadolazeće blagdane sretni i zadovoljni.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava umirovljenika na isplatu jednokratne novčane pomoći povodom nadolazećih blagdana – Božićnice

I.

Predmet javnog poziva je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava umirovljenika na isplatu jednokratne pomoći povodom nadolazećih blagdana – Božićnice.

II.

Pravo na isplatu pomoći- „Božićnice“ povodom nadolazećih blagdana imaju korisnici mirovina koji imaju prebivalište na području Općine Mače, ne primaju inozemnu mirovinu, i čija zadnja isplaćena mirovina iznosi do 1.600,00 kuna.

III.

Jednokratna novčana pomoć – Božićnica iznosi 150,00 kuna po umirovljeniku, a isplatit će se putem blagajne Općine Mače.

IV.

Zahtjev za ostvarivanje prava na propisanom obrascu s popratnom dokumentacijom podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mače na adresu Općina Mače, Mače 30.

Za ostvarivanje prava, uz zahtjev, podnositelj zahtjeva je dužan priložiti:

  • Presliku posljednjeg odreska mirovine
  • Presliku osobne iskaznice

V.

 Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se Općini Mače u razdoblju od 

21.11. – 21.12.2022. godine, svakim radnim danom u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

VI.

Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola. U javnom pozivu svi sudionici obvezuju se da će sa zaprimljenim i isporučenim podacima postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18).

Obrazac zahtjeva za podnošenje zahtjeva nalazi se u nastavku:

Martinje u Maču

Udruga vinogradara, vinara i podrumara “Cetin” poziva sve drage prijatelje na proslavu blagdana sv. Martina s obredom krštenja mošta dana 12.11.2022. godine u Dom kulture u Maču s početkom u 18:00 sati. Poziv u prilogu.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Mače

Općina Mače u školskoj/akademskoj godini 2022./2023. dodjeljuje 8 učeničkih i 8 studentskih stipendija.

Mjesečni iznos:

-učeničke stipendije iznosi 200,00 kuna/26,54 eura*

-studentske stipendije iznosi 500,00 kuna/66,36 eura*

II.

Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 01. rujna tekuće godine do 30. lipnja iduće godine za učeničke stipendije te od 01. listopada tekuće godine do 31. srpnja iduće godine za studentske stipendije.  

III.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi redovni učenici srednjih škola i studenti s područja Općine Mače koji, osobno, a i njihovi roditelji ako su u braku ili samo jedan roditelj kojemu je učenik ili student povjeren na odgoj i čuvanje, posvojitelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Mače te koji su državljani Republike Hrvatske i nisu korisnici stipendije odobrene od strane Krapinsko-zagorske županije ili drugih državnih tijela.

IV.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu koji izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Mače, a zainteresirani učenici i studenti ga mogu podići za vrijeme trajanja natječaja u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela ili skinuti sa web stranice Općine Mače www.opcina-mace.hr  

Zahtjevu treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

-presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

-potvrdu škola/fakulteta o upisu na redovno školovanje s obveznim navođenjem godine školovanja i struke/studija

-presliku svjedodžbe zadnje godine završenog školovanja – za učenike i studente prve godine fakulteta, a za ostale studente viših godina studija ovjerenu potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena svih položenih ispita  iz koje je vidljiv trenutni prosjek ocjena

-dokaze o postignutim uspjesima na županijskim, državnim i svjetskim/europskim natjecanjima (u prethodnoj godini) 

-dokaz o završenom stupnju stranog jezika (u prethodnoj godini) 

-izjavu roditelja o članovima domaćinstva (na obrascu Jedinstvenog upravnog odjela)

-službene potvrde – podatke o prihodima svih članova porodičnog domaćinstva za posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu podnošenja zahtjeva (za zaposlene: potvrda poslodavca ili isplatne liste za 6, 7, i 8. mjesec, za nezaposlene: potvrda Zavoda za zapošljavanje i potvrda porezne uprave za 6, 7 i 8 mjesec), za umirovljenike- potvrda o isplaćenoj mirovini i mirovinskim primanjima ili isplatna lista- za 6, 7 i 8 mjesec)

-ostalu dokumentaciju – službene potvrde kojima podnositelj zahtjeva dokazuje otežavajuće okolnosti mate­rijalnog položaja obitelji (djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeca vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata, djeca bez oba rodite­lja, djeca sudionika Domovinskog rata, djeca samohranog roditelja, djeca s teškoćama u razvoju u porodičnom domaćinstvu, podnositelj zahtjeva ili ostali članovi porodičnog domaćinstva kategorizirani kao osobe s posebnim potrebama, punoljetne osobe koje nemaju poslovnu sposobnost u porodičnom domaćinstvu, broj ostalih članova obitelji koji se istovremeno školuju- potvrda škole)

-izjavu učenika/studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju ili novčanu pomoć u svrhu školovanja (na obrascu Jedinstvenog upravnog odjela)

V.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja, a zaključno do 08.11.2022. godine do 15:00 sati bez obzira na način dostave. Zahtjev s potrebnim prilozima dostavlja se osobno ili preporučenom poštom na adresu: Općina Mače, Odbor za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija, Mače 30, 49251 Mače, s naznakom “Natječaj za dodjelu stipendija”.

Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

VI.

ROK ZA OBJAVU REZULTATA

Kandidati će se izvijestiti o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava i to objavljivanjem bodovne liste na oglasnoj ploči Općine Mače i web stranici Općine Mače.

Zahtjev za podnošenje prijava zajedno sa obrascima izjava nalazi se u nastavku:

POZIV STANOVNICIMA OPĆINE MAČE za ispunjavanje ankete-rješavanje stambenog pitanja putem programa društveno poticane stanogradnje, APN

Pozivaju se stanovnici Općine Mače da ispune anketu o zainteresiranosti za rješavanje stambenog pitanja putem Program društveno poticane stanogradnje (POS-a).

Sve dodatne informacije kao i Anketni upitnik o rješavanju stambenog pitanja putem društveno poticane stanogradnje (POS-a), možete preuzeti na službenim stanicama Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama https://apn.hr/izgradnja-i-prodaja-stanova-pos/novosti.

Interes možete iskazati do 15. studenog 2022. godine te Vas molimo da do toga dana dostavite svoj popunjeni anketni upitnik putem e-maila: opcina.mace@kr.t-com.hr, putem pošte na adresu Općina Mače, Mače 30, 49251 Mače ili osobno u ured Općine Mače.

Anketni upitnik nalazi se na dnu ove objave.

Sanacija klizišta u naseljima Veliki Komor i Vukanci

Općina Mače je prijavila projekt „Sanacija klizišta u naseljima Veliki Komor i Vukanci“ na Javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava  – Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije. Financijska sredstva se dodjeljuju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Odobrena su financijska sredstva u 100% -tnom iznosu od 1.387.100,63 kn sa te je potpisan Ugovor sa Ministarstvom. Prihvatljivi troškovi provedbe projekta su: izrada potrebne projektne dokumentacije, izrada elaborata/nalaza ocjene postojećeg stanja od strane sudskog vještaka, izvedba radova te stručni nadzor nad izvođenjem radova. 

Za klizište u naselju Vukanci proveden je postupak nabave te je sklopljen ugovor sa izvođačem radova Holz Konstrukt d.o.o. iz Zagreba. Stručni nadzor nad provedbom radova vrši tvrtka Atik d.o.o. iz Zagreba. Radovi sanacije klizišta su u tijeku.

Za nestabilni pokos na lokaciji Veliki Komor  je također proveden postupak  nabave te je sklopljen ugovor sa izvođačem radova tvrtkom TARAC iz Bedekovčine. Stručni nadzor nad provedbom radova vrši tvrtka Atik d.o.o. iz Zagreba. Radovi na sanaciji nestabilnog pokosa kreću uskoro.

Sukladno sklopljenom Ugovoru sa Ministarstvom rok za provedbu projekta Sanacije klizišta u naseljima Veliki Komor i Vukanci je najkasnije do 15.05.2023. godine.

Projekt “Revitalizacija parka Mače – faza I”

Općina Mače kreće u realizaciju projekta „Revitalizacija parka Mače“ kojim će se urediti park u centru Mača.

U I. fazi uređenja parka ukloniti će se pojedine stablašice, oblikovati ostalo drveće u parku, napraviti će se pješačke staze, postaviti će se parkovni rubnjaci te će se obnoviti parkovna rasvjeta. U parku će se postaviti klupe te koševi za otpatke.

Projektnu dokumentaciju za uređenje odnosno revitalizaciju parka Mače izradila je tvrtka Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske.

Izvođač radova na projektu je Zagorjegradnja d.o.o. iz Kraljevca na Sutli dok nadzor nad izvođenjem radova vrši tvrtka  G.N.P. – TRASA iz Svetog križa Začretja.

Vrijednost izvođenja radova iznosi 367.820,00 kn + PDV.  

Projekt revitalizacije parka Mače – faza I sufinancira Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 100.000,00 kuna.

Poziv mještanima za prijavu štete uzrokovane sušom na poljoprivrednim površinama

POZIV MJEŠTANIMA

            Župan krapinsko-zagorske županije Željko Kolar proglasio je 19. rujna 2022. godine prirodnu nepogodu zbog suše za područje Općina Mače, Tuhelj i Zlatar Bistrica, nastalu zbog izostanka padalina i visokih temperatura pri čemu su nastale velike materijalne štete na poljoprivredi.

            Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda zaprimat će prijave šteta od oštećenika sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda nakon čega su dužni prvu i konačnu procijenjenu štetu prijaviti županijskom povjerenstvu putem Registra štete.

            Prijavu štete mogu podnijeti poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika za štete na poljoprivrednim površinama na području Općine Mače zaključno do 27. rujna do 15 sati. Prijava se predaje na Obrascu PN (priložen niže) na adresu Općina Mače, Mače 30, 49251 Mače, radnim danom od 7.00 do 15.00 sati. Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona 049/466-076 ili 049/502-327.

            Kod prijave tj. ispunjavanja obrasca, morate uz uobičajene podatke, OBAVEZNO upisati brojeve katastarske čestice i ARKOD broj čestice, te procjenu štete u % za kulturu na kojoj je nastala šteta i površinu odnosno broj stabala ili trsova. Prijavljuju se samo one površine koje se nalaze na području Općine Mače.

Napomene:

– sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za štete kako je utvrđeno u članku 20. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine 16/19): u slučaju štete na imovini koja je osigurana, u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine, za štete koje nisu na propisan način i u zadanom roku unesene u Registar šteta i dr.,

– u skladu s člankom 35. Zakona prilikom raspodjele sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda, iznos novčanih sredstava ne može biti veći od 5% iznosa konačne potvrđene štete na imovini pojedinog oštećenika,

– Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda RH sukladno Zakonu određuje kriterije za dodjelu sredstava pomoći za sve štete nastale uslijed svih prirodnih nepogoda na području Republike Hrvatske, te da nije moguće unaprijed odgovoriti hoće li se dodjeljivati sredstva pomoći, jer je postupak prijava šteta tek započeo te Državno povjerenstvo ne raspolaže potpunim podacima o ukupnim nastalim štetama uslijed prirodnih nepogoda na području Republike Hrvatske.

            S poštovanjem,

                                                                                                          Načelnica Općine Mače

                                                                                                      Mladenka Mikulec Šimunec

                                                                                                          Mag.ing.prosp.arch.

Općina Mače sufinancira nabavu radnih bilježnica i radnog materijala za školsku godinu 2022/2023

Općina Mače je i ove godine sufinancirala nabavu radnih bilježnica za obvezne i izborne nastavne predmete za učenike Osnovne škole Mače i područne škole Peršaves za školu godinu 2022/2023. u 50%-tnom iznosu. Ostatak od 50% je sufinancirala Krapinsko-zagorska županija. U tu svrhu Općina Mače je izdvojila 31.268,92 kn s PDV-om.

Također, Općina Mače je financirala nabavu ostalog radnog materijala odnosno kutija za tehničku kulturu u 100%-tnom iznosu. U tu svrhu općina Mače je izdvojila 10.988,09 kn s PDV-om.

Financiranjem spomenutog Općina Mače želi roditeljima financijski olakšati školovanje osnovnoškolaca.

Radne bilježnice i radni materijali su čekali učenike u školskim klupama na početku nove školske godine.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za sanaciju nestabilnog pokosa na lokaciji Veliki Komor

U prilogu se nalazi poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za sanaciju nestabilnog pokosa na lokaciji Veliki Komor zajedno sa projektom i popratnom dokumentacijom. Način prijave i popis dokumentacije opisan je u pozivu na dostavu ponude.

Poziv na sastanak na temu Aglomeracija Zabok-Zlatar

Općina Mače poziva mještane mjesnog odbora Mače i Mače pod brijeg na sastanak vezano uz projekt Aglomeracija Zabok-Zlatar, budući da je na području navedenog mjesnog odbora počela provedba projekta.

Sastanak će se održati dana 01.09.2022. godine (četvrtak) u Domu kulture Općine Mače s početkom u 14:00 sati.

Na navedenom sastanku mještani će biti upoznati sa provedbom projekta te će moći postavljati pitanja na koja će osobe zadužene za provedbu projekta dati odgovore.

Projekt “izgradnja objekta komunalne infrastrukture- ogradni zid južnog dijela groblja Mače”

Općina Mače krenula je u realizaciju projekta „Izgradnja objekta komunalne infrastrukture-ogradni zid južnog dijela groblja Mače“ u dužini od 100 metara.

Putem sustava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – Agronet provedena je nabava za odabir izvođača radova. Kao najpovoljniji ponuđač izabran je CESAREC – obrt za niskogradnju, ugostiteljstvo, prijevoz i usluge iz Huma na Sutli te će isti vršiti radove na izgradnji spomenutog ogradnog zida. Nadzor nad izvođenjem radova vršiti će tvrtka ”Brosig projekt“ d.o.o. iz Zagreba.

Projekt sufinancira LAG-a „Zeleni bregi“, iz natječaja -Tip operacije 2.1.1. ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo u iznosu od 249.212,70 kn.

Ukupna vrijednost spomenutog projekta je 441.562,50 kuna sa PDV-om, od čega 424.062,50 kuna iznose radovi, dok 17.500,00 kuna iznosi nadzor nad izvođenjem radova.

Projektom će se izgraditi ogradni zid južnog dijela groblja Mače. Jednim dijelom postaviti će se aluminijska zaštitna ograda, a u drugom dijelu će se hortikulturno urediti sadnjom zimzelenog drveća uz novoizgrađeni zid.

Javni poziv za upis u program predškole 2022./2023.

U prilogu se nalazi Javni poziv za upis djece u program predškole za 2022./2023. godinu. Molimo Vas da pažljivo pročitate poziv, preuzmete potrebne obrasce, popunite ih te zajedno s ostalom dokumentacijom dostavite na adresu Dječjeg vrtića Mačići.

OBAVIJEST LOKALNI VODOVOD -VODOSPREMI ŠRAJBEKI I VOJNOVEC

Obavještavaju se mještani koji koriste vodu iz vodosprema Šrajbeki i Vojnovec da će se bazeni zatvarati svaku drugu večer. Neparnih datuma u večernjim satima bit će redukcija do ranih jutarnjih sati.

Na ovaj način pomažemo bazenima da se malo oporave i da najviša naselja barem svaki drugi dan dobe vodu. Također, saniran je i jedan kvar na terenu pa se nadamo da će to doprinijeti boljoj situaciji opskrbe vodom.

Pozivaju se mještani da redovito javljaju kvarove, stanje ili nestašicu na terenu kako bi se čim prije moglo reagirati.

ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA na području Općine Mače

U Općini Mače je završen projekt Asfaltiranje nerazvrstanih cesta.

Asfaltirane su tri dionice nerazvrstanih  cesta u ukupnoj dužini od 535 metara i to:

– nerazvrstana cesta u Malom Komoru – dionica Kobiljak- 230 m

– Mali Bukovec – Kveštaki– 150 m

– Dionica Posarići u naselju Mače i  Mače pod brijeg- 155 m

Izvođač radova je bio obrt CESAREC iz Huma na Sutli.

Vrijednost radova asfaltiranja iznosi 359.310,98 kn sa PDV-om.

OVAJ PROJEKT JE PROVEDEN UZ FINANCIJSKI DOPRINOS MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE KOJE JE SUFINANCIRALO PROJEKT SA 200.000,00 KUNA.

REDUKCIJA VODE

Vodospremi Šrajbeki i Vojnovec !!

Sušno razdoblje, mogući kvar i pretjerana potrošnja dovele su do nestanka vode.

Nažalost, došlo je do trenutka kada je potrebno povremeno zatvarati vodu na LOKALNOM VODOVODU, kako bi se obnovila zaliha vode u vodospremima. Naselja na višim kotama već nekoliko dana nemaju vode.

Od danas, 07.06., kreće noćna redukcija vode, što znači da će se bazeni zatvarati u 22h i otvarati ujutro u 6h.

Molimo vas za razumijevanje i racionalno raspolaganje vodom!

Ako primijetite kvar, zalijevanje vrtova ili punjenje kućnih bazena, javite na brojeve telefona u bilo koje doba, kako bismo mogli reagirati.

099/396-2141

091/204-9251

Svečano otvorenje Dječjeg vrtića Mačići i obilježavanje Dana Općine Mače

Općina Mače je u petak (13.05.) proslavila svoj dan, a najveseliji i najsvečaniji trenutak bilo je službeno otvorenje Dječjeg vrtića Mačići.

Vrtić su simboličnim rezanjem vrpce otvorili dječji načelnik Tin Mendek i njegova zamjenica Ivana Herceg, u društvu župana Željka Kolara, predsjednika Općinskog vijeća Mladena Sedaka Benčića te ravnateljice vrtića Jelene Tuškan.

Ravnateljica vrtića zahvalila je općini Mače, osnivaču, na prepoznavanju potreba djece i njihovih roditelja i istaknula da je otvaranje vrtića velik doprinos poboljšanju kvalitete ranog i predškolskog odgoja u lokalnoj zajednici.

Vrtić je s radom počeo 6. rujna 2021. godine, ima 3 odgojno obrazovne skupine, jednu mješovitu jasličku i dvije mješovite vrtićke skupine, a zaposleno je 11 djelatnika. Ravnateljica vrtića je napomenula da je izgradnja vrtića upotpunila  naše malo mjesto Mače, a srce vrtića čine djeca koja nam omogućuju svakodnevno zajedništvo i vode nas u nove izazove.

Načelnica Općine Mladenka Mikulec Šimunec zbog bolesti, na žalost, nije mogla prisustvovati svečanosti, no prisutnima je pročitana njezina poruka. – Sam vrtić dugogodišnji je sanjani san u našem Maču i taj san napokon je postao java. Hvala svima koji su se borili da ovaj projekt zaživi i živi sada u najboljem svjetlu – poručila je načelnica Mikulec Šimunec.

Izaslanik predsjednika RH i župan Željko Kolar poklonio je dječjem vrtiću tradicijske drvene igračke zaštićene na UNESCO – voj listi nematerijalne kulturne baštine. – Mi koji se bavimo politikom uvijek gledamo da stvaranje uvjeta za bolji život, rad i ostanak ljudi na ovom prostoru bude vezan za stvaranje uvjeta za zapošljavanje i infrastrukturu. Ali ključan je zapravo dio koji je vezan za obrazovanje. Danas bi politika svih politika trebao biti mir u svijetu i Europi, a onda za nas kao mali narod, demografska politika. Ima nas sve manje, 13.000 manje nego prije 10 godina. Da bi mlade obitelji motivirali da imaju djecu, moramo im osigurati dobro plaćeno radno mjesto, a nakon toga i dobre uvjete za smještaj djece u vrtići i školu. Ovom odlukom ste stvorili upravo te uvjete – rekao je uz čestitke Kolar.

Vrtić je blagoslovio vlč. Marko Toplak, a nakon nastupa najmlađih, svečanost je nastavljena sjednicom Općinskog vijeća, koju je otvorio predsjednik Vijeća Mladen Sedak Benčić, koji je u ime načelnice pročitao njezin osvrt na prethodno razdoblje.

Najznačajniji je, dakako projekt izgradnje Dječjeg vrtića. No usprkos korona krizi, u 2021. godini bilo je puno gradilišta na području općine koja su uspješno završena. Sanirano je klizište “Kunići” te nestabilni pokos na groblju Mače. Asfaltirane su tri nerazvrstane ceste, presvučen je asfaltni zastor od 850 m, faza 2, na cesti Kuti – Grabe te multimedijalno opremljen Dom kulture u Maču. Redovito se održavaju mjesna groblja. Načelnica je u svojoj poruci zahvalila ministarstvima na sufinanciranju projekata, kao i Krapinsko – zagorskoj županiji i ŽUC – u.

Naše škole svake godine se obnavljaju. Osnovna škola Mače u nekoliko je faza potpuno obnovljena. Obnovljena je kotlovnica, zatim fasada, a u zadnjoj je fazi i potporni zid dvorane. U 2021. godini krenulo se s obnovom Područne Škole Peršaves. Uređena je unutrašnjost zajedno s grijanjem i svim instalacijama. Ove godine očekujemo radove na fasadnoj ovojnici, a nakon toga nam preostaje faza uređenja okoliša – poručila je načelnica. Spomenuti si i projekti koji očekuju Općinu, poput asfaltiranja nerazvrstanih cesta, izgradnja parapetnog zida groblja Mače, postavljanje autobusnih nadstrešnica za školsku djecu, a treba spomenuti i značajne pomake u rješavanju imovinsko – pravnih odnosa u Sutinskim toplicama.

U ime načelnika i gradonačelnika Dan općine čestitala je načelnica Općine Konjščina Anita Krok.

Dan Općine čestitao je i župan Kolar te istaknuo:

– Imate sreću što ste dobili načelnicu Općine koja kao da je priključena na Duracell baterije koju ne možeš jednostavno ‘zgasiti’ tako dugo dok joj ne daš ono što želi. Ima viziju, skupila je sjajnu mladu ekipu oko sebe, ima podršku u Općinskom vijeću i nevjerojatnu radnu energiju i pozitivno zrači. Nagasio je dobru suradnju Općine sa Županijom, ŽUC – om i Zagorskim vodovodom te rad na zajedničkim projektima. – Ključno je, uz sve što radimo, da nam ljudi ovdje ostanu živjeti i ako to uspijemo, onda smo uspjeli u svemu ostalom što radimo.

Plakete Općine Mače primili su Josip Petanjek, povodom 50 godina dobrotvornog rada i odricanja za razvoj i unapređenje sporta općine Mače, Nada Hubak za izniman doprinos i predan dugogodišnji rad u Područnoj školi Peršaves, dr. Žarko Mezak za izniman doprinos, pružanje nesebične pomoći i dobrotvorni rad u NK “GAJ” Mače, Juraj Sremec za izniman doprinos, pružanje nesebične pomoći i dobrotvorni rad u NK “GAJ” Mače, Mario Srečić za postignute poslovne rezultate, promociju turističko-ugostiteljskih sadržaja  i pomoć udrugama općine Mače te Stjepan Dumbović za izniman doprinos i predan dugogodišnji rad u Osnovnoj školi Mače.

izvor: zagorje.com

Darivanje novorođenih beba

Općina Mače je povodom Dana općine i Dana obitelji u suradnji s Društvom naša djeca Mače te Dječjim vijećem općine organizirala prijem za roditelje novorođenih beba rođenih u razdoblju od listopada 2021 do  svibnja 2022. godine -ukupno 11 novorođenih.

Kratki program za roditelje i djecu pripremili su polaznici Igraonice DND-a, a poklone od strane općine uručili  su dječji načelnik i zamjenica dječjeg načelnika.

Uskrsna košarica

Prethodnih dana uoči najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa, kroz akciju Uskrsna košarica  Caritasa Župe Mače, Socijalnog Vijeća i Općine Mače sakupljeno je i pripremljeno 30-ak paketa higijene i prehrambenih namirnica za obitelji i samce slabijeg imovinskog stanja.

Pakete su podijelili članovi  Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mače i članice Socijalnog vijeća Općine Mače. 

Zahvaljujemo svim mještanima koji su podržali akciju te ponovno pokazali da zajedničkim snagama možemo pomoći najpotrebitijima.

Caritas Župe Mače, Socijalno vijeće Općine Mače, Dobrovoljno vatrogasno društvo te Općina Mače žele Vam sretan i blagoslovljen Uskrs.

Konstituirano Dječje općinsko vijeće Općine Mače te je izabran dječji načelnik i njegova zamjenica

Danas je konstituirano prvo Dječje Općinsko vijeće Općine Mače koje čini 16 vijećnika.

Dječji vijećnici su među sobom za dječjeg načelnika izabrali Tina Mendek, a na prijedlog dječjeg načelnika izabrana je njegova zamjenica Ivana Herceg.

Vijećnicima su se obratili: predsjednica DND-a Mače Dragica Čehulić i predsjednik Općinskog vijeća Mladen Sedak Benčić u ime vijeća i načelnice.

qrf
qrf
qrf

REZULTATI ANALIZE VODE IZ LOKALNIH VODOVODA

            Ovim putem obavještavamo sve korisnike lokalnih vodovoda sa područja Općine Mače, kako je od strane Zavoda za javno zdravstvo KZŽ dostavljeno Izvješće vezano uz rezultate analize vode iz lokalnih vodovoda koji se nalaze na području Mjesnog odbora Peršaves-Vukanci-Delkovec-Frkuljevec Peršaveski. Sukladno dobivenim rezultatima, voda iz navedenih vodovoda nije u skladu sa propisanim parametrima te je istu potrebno prokuhati prije same upotrebe. Također podsjećamo sve korisnike lokalnih vodovoda, sa područja ranije spomenutog mjesnog odbora, na zakonsku obvezu priključenja građevine odnosno druge nekretnine kod ovlaštenog distributera „Zagorskog vodovoda“.

                                                                                                          Općina Mače

ZAVRŠENA SANACIJA KLIZIŠTA „VELIKI BUKOVEC- KUNIĆI“

U Općini Mače u naselju Veliki Bukovec je realiziran projekt „Sanacija klizišta Veliki Bukovec- Kunići“.

Predmet zahvata projekta je bila sanacija nestabilnog nizbriježnog pokosa, te rekonstrukcija dijela postojeće kolničke konstrukcije  a koja je bila zahvaćena nestabilnošću u dužini od 70 metara. Spomenuto klizište postoji već duže vrijeme te je bilo potrebno pristupiti sanaciji.

Koncepcija tehničkog rješenja sanacije klizišta temeljila se na jednolikom tipu potporno zaštitne konstrukcije, koja će riješiti prihvat oborinskih voda kao glavnog uzroka deformacija, te zamijeniti loš površinski nasipni materijal tucaničkim nasipom omeđenim potporno zaštitnom konstrukcijom.

Potporna konstrukcija je armirano betonska u L obliku i proteže se cijelim zahvatom, a postavljena je i odbojna ograda.

Izvođač radova je bila tvrtka HOLZ KONSTRUKT d.o.o iz Zagreba.

Ukupna vrijednost radova na sanaciji klizišta iznosila je 624.551,00 kuna sa PDV-om.

Ovaj projekt je proveden uz financijsku pomoć Hrvatskih voda koje su sufinancirale projekt sa 65% iznosa,  te im ovim putem zahvaljujemo što su prepoznali važnost projekta za mještane Općine Mače i izdvojili financijska sredstva za sanaciju.

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava umirovljenika na isplatu jednokratne pomoći povodom nadolazećih blagdana – Božićnice

Predmet javnog poziva je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava umirovljenika na isplatu jednokratne pomoći povodom nadolazećih blagdana – Božićnice.

Pravo na isplatu pomoći- „Božićnice“ povodom nadolazećih blagdana imaju korisnici mirovina koji imaju prebivalište na području Općine Mače, ne primaju inozemnu mirovinu i čija  zadnja isplaćena mirovina iznosi 1.500,00  ili manje od 1.500,00 kuna.

Jednokratna novčana pomoć – Božićnica iznosi 150,00 kuna po umirovljeniku, a isplatit će se putem blagajne Općine Mače.

Zahtjev za ostvarivanje prava na propisanom obrascu s popratnom dokumentacijom podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mače na adresu Općina Mače, Mače 30.

Za ostvarivanje prava, uz zahtjev, podnositelj zahtjeva je dužan priložiti:

  • Presliku posljednjeg odreska mirovine
  • Presliku osobne iskaznice

 Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se Općini Mače u razdoblju od  07 – 17.12.2021. godine, svakim radnim danom  u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

Cijeli tekst javnog poziva možete preuzeti u prilogu.

O B A V I J E S T – zatvaranje ceste ŽC 2168 (Mače (D29) – Mali Bukovec – Poznanovec (Ž2264)) 05.06.2021.

Obavještavaju se mještani Općine Mače kao i svi korisnici županijske ceste ŽC 2168 (Mače (D29) – Mali Bukovec – Poznanovec (Ž2264)), da će navedena prometnica zbog  izvođenja radova sanacije habajućeg asfaltnog sloja iste ceste u duljini 660 m na stacionaži ceste dionica 1, od km 1+170 do km 1+830 biti zatvorena dana 05.06.2021. godine od 8:00 do 17:00 sati.

U navedenom razdoblju za odvijanje prometa može se koristiti obilazni pravac Mače-Zlatar-Zlatar Bistrica-Poznanovec i obratno.           

Molimo sve korisnike navedene dionice za razumijevanje.

Općina Mače

REZULTATI ANALIZE VODE IZ LOKALNIH VODOVODA

Ovim putem obavještavamo sve korisnike lokalnih vodovoda s područja Općine Mače, kako je od strane Zavoda za javno zdravstvo KZŽ dostavljeno Izvješće vezano uz rezultate analize vode iz lokalnih vodovoda koji se nalaze na području Mjesnog odbora Peršaves-Vukanci-Delkovec-Frkuljevec Peršaveski. Sukladno dobivenim rezultatima, voda iz navedenih vodovoda nije u skladu s propisanim parametrima te je istu potrebno prokuhati prije same upotrebe. Također podsjećamo sve korisnike lokalnih vodovoda s područja ranije spomenutog mjesnog odbora, na zakonsku obvezu priključenja građevine odnosno druge nekretnine kod ovlaštenog distributera „Zagorskog vodovoda“.

“BRINI O SEBI – BUDI DOBRO – proŽIVI COVID”

“BRINI O SEBI – BUDI DOBRO – proŽIVI COVID” projekt je koji ima za cilj pružanje psihološke podrške mladima u Hrvatskoj i očuvanje mentalnog zdravlja mladih za vrijeme pandemije koronavirusa, koji su pokrenuli Središnji državni ured za demografiju i mlade i Hrvatska psihološka komora.

U sklopu projekta, pokrenute su telefonske linije za savjetovanje mladih u 20 hrvatskih županija i gradu Zagrebu.

Ukupno je otvorena 21 telefonska linija u 20 županija i gradu Zagrebu.

“Svjesni situacije koje je pred mlade u Hrvatskoj stavila pandemija koronavirusa, te izazova koje je donijelo “novo normalno” željeli smo doznati koji su njihovi najveći problemi, te dobiti izravna saznanja o utjecaju pandemije na njihove živote i mentalno zdravlje. Uvidjeli smo potrebu za sustavnom i stručnom podrškom mladima, te se u suradnji sa Hrvatskom psihološkom komorom pokreću linije za telefonsko savjetovanje mladih. Radi se o sveukupno 21 liniji koje će biti otvorene u 20 hrvatskih županija i gradu Zagrebu unutar projekta “Brini o sebi – Budi dobro – Proživi Covid”. Mladima želimo poručiti kako ih razumijemo, te se nadamo da će im ovaj vid podrške biti jedan od načina za lakše prebrođivanje trenutačne situacije.” – poručila je državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić.

Donacija borova za Božić

Obitelj Benković iz rasadnika u Delkovcu izabrala je najljepše primjerke borova i odlučila ih darovati, a za realizaciju svoje plemenite namjere zamolila je Općinu Mače.

Obilaskom po općini 22.12.2020. godine načelnica Općine Mače podijelila je donirane borove potrebitim obiteljima.

Zahvaljujemo obitelji Benković na donaciji!

Obavijest za sajam

Poštovani, obavještavamo Vas da će se dana

19.12.2020. od 07:00 do 13:00 sati održati subotnji sajam u Maču.

Sukladno preporuci Stožera civilne zaštite radit će samo

ZELENA TRŽNICA

odnosno prodaja sezonskog voća i povrća kako bi se mještanima osigurala opskrba osnovnim namirnicama.

Komunalni djelatnik Općine Mače provjeravat će pridržavanje svih propisanih mjera koje su na snazi radi sprječavanja epidemije bolesti COVID-19. Prodajna mjesta bit će razmaknuta te će svako od njih imati dezinfekcijska sredstva i zaštitne maske. Također, bit će reguliran ulaz i izlaz.

Na sajmištu se istovremeno može nalaziti 25 osoba.

Obavijest za sajam

Poštovani, obavještavamo Vas da će se dana

12.12.2020. od 07:00 do 13:00 sati održati subotnji sajam u Maču.

Sukladno preporuci Stožera civilne zaštite radit će samo

ZELENA TRŽNICA

odnosno prodaja sezonskog voća i povrća kako bi se mještanima osigurala opskrba osnovnim životnim namirnicama.

Komunalni djelatnik Općine Mače provjeravat će pridržavanje svih propisanih mjera koje su na snazi radi sprječavanja epidemije bolesti COVID-19. Prodajna mjesta bit će razmaknuta te će svako od njih imati dezinfekcijska sredstva i zaštitne maske. Također, bit će reguliran ulaz i izlaz.

Na sajmištu se istovremeno može nalaziti 25 osoba.

                                                                                                                  Općina Mače

„Darujmo srcem“

Mačanci su uvijek imali toplo srce pa tako i ovih blagdana. U periodu darivanja nismo zaboravili ni socijalno ugrožene članove naše Općine.

Kroz projekt „Darujmo srcem“ u našim lokalnim trgovinama su prikupljane namirnice. U župni ured Mače prispjelo je mnogo potrepština koje su dostavili sami župljani. Određena količina namirnica kupljena je i iz općinskog proračuna kako bi sva 33 paketa bila čim bogatija. Paketi će biti dostavljeni ovaj tjedan.

Zahvaljujemo svim dobrim ljudima koji su dali donacije i pomogli onima koji spletom životnih okolnosti oskudijevaju u najnužnijem.

Odaberimo ime vrtiću!

Naša priča uistinu raste. Nekoć su samo želje bile visoko, a sada su i zidovi visoko narasli! Jedna nova priča za sve naše mlade obitelji upravo počinje. Mnogi od Vas zamišljali su vrtić, sagradili građevinu u svojoj mašti, a zasigurno je imala i ime. Sigurno ste se i ovih dana, prolazeći pokraj gradilišta, zapitali kako će se vrtić zvati. Upravo zato želimo da sudjelujete u odabiru imena. Ovo je Vaša zgrada i zaslužuje da joj upravo Vi udahnete život!Kako bismo čim prije krenuli u daljnje procedure koje su pred nama, ime ćemo birati samo nekoliko dana.(do nedjelje 29.11.) Vani je hladno i dani su kraći stoga je vrijeme idealno da se kratko i intenzivno posvetimo biranju imena. Odabrat ćemo ime koje osvoji najviše glasova!

KLIK NA LINK I SLIJEDITE UPUTE!

https://opcina-mace.hr/vrtic/

Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića -izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u sklopu objekta dječjeg vrtića Mačići

Općina Mače kreće u realizaciju projekta ulaganja u objekt dječjeg vrtića. Projektom će se izgraditi i opremiti dječje igralište dječjeg vrtića Mačići. U sklopu radova biti će izgrađen novi prostor igrališta za najmlađu jasličku skupinu. Ugraditi će se dvije vrtne kućice, novi pješčanik. Trenutna podloga dječjeg vrtića od šljunčanog materijala biti će zamijenjena za podlogu od umjetne trave. Na cijeloj travnoj površini igrališta izvesti će se drenažni sustav.

Ugovorena vrijednost radova je 56.717,50 € s PDV-om.

Projekt je sufinanciran sa  29.880,00 € ostvarenih  temeljem Poziva za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Izvođač radova je Siketić gradnja d.o.o. iz Bedekovčine, a nadzor nad radovima će vršiti tvrtka Brosig projekt d.o.o. iz Zagreba.

Radovi će biti gotovi do početka ove pedagoške godine.

Ovim projektom uvelike će se poboljšati materijalni uvjeti i uvjeti rada u našem dječjem vrtiću Mačići.

Od jeseni sa radom kreće i nova jaslička skupina. Kapacitet dječjeg vrtića Mačići povećan je za 12 novih mjesta, a time vrtić ima ukupno 76-ero upisanih mališana.

“TAMBURAŠKA NOĆ” MAČE 2024.

Pridružite nam se u našem kuteku, gdje vas očekuju četiri dana ispunjena bogatim i raznolikim programom. “Tamburaška noć” Mače je više od obične manifestacije. To je mjesto gdje se stvaraju uspomene, gdje se slavi glazba i tradicija i gdje se svako može osjećati kao dio velike obitelji. Svaki trenutak proveden u ovo kuteku zabave bit će ispunjen radošću, smijehom i zajedništvom.

Što vas očekuje? Provjerite u programu!

Vidimo se u Maču, gdje tamburice zvone, srca pjevaju, a prijateljstva se rađaju!

Aktivnosti na području općine Mače

Tijekom lipnja odrađeno je niz aktivnosti održavanja općine po mjesnim odborima. Uređivani su neki makadamski putevi, malčirane su bankine uz asfaltirane nerazvrstane ceste i javne površine, zacjevljivani su kanali, popravljani su kvarovi lokalnog vodovoda. Održani su sastanci s mjesnim odborima Mali i Veliki Bukovec i Mače. Na sastancima su utvrđene potrebe i radovi za naredni period. Sastanci s ostala dva mjesna odbora slijede uskoro. Mjesni odbor Mali i Veliki Bukovec odradio je i radnu akciju sječe granja puta Lipnica kako bi se olakšao pristup za dovoz kamenog materijala.

Velika količina oborina u ovom tjednu uzrokovala je odrone, nanose blata na prometnicama, kanalima i oštećenje bankina te se u najkraćem roku pristupilo sanaciji.

Javni poziv za učenike s područja općine Mače koji su školske godine 2023./2024. pohađali srednju školu izvan Krapinsko-zagorske župnije za nagrađivanje uspjeha u školovanju

Na temelju Odluke o nagrađivanju učenika završnih razreda osnovne i srednje škole za uspjeh u školovanju (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 33/23) načelnica općine Mače dana 28.06.2024. JAVNI POZIV za učenike s područja općine Mače koji su školske godine 2023./2024. pohađali srednju školu izvan Krapinsko-zagorske županije za nagrađivanje uspjeha u školovanju.

U nastavku se nalazi javni poziv u pdf i word dokumentu te word dokument s obrascima za prijavu.

Za učenike srednje škole s područja Krapinsko-zagorske županije i osnovne škole Mače Općinski načelnik traži od ravnatelja škola popis učenika koji udovoljavaju uvjetima za nagrađivanje. Učenici Osnovne škole Mače i učenici srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije ne podnose zahtjeve sami već umjesto njih dostavu podataka traži Općinska načelnica izravno od osnovne škole i srednjih škola na području Krapinsko-zagorske županije.

Rok za prijavu na ovaj javni poziv je 31.07.2024. godine. Obrasci za prijavu na Javni poziv nalaze se u prilogu, a mogu se preuzeti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mače.

Dječji vrtić Mačići dobio oznaku “Siguran vrtić”

DV Mačići je ove pedagoške godine 2023./2024. bio uključen u program Hrvatskog Crvenog Križa Sigurnije škole i vrtići.

Program je odobren i podržan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencije za odgoj i obrazovanje. U protekle 3 godine u programu je sudjelovalo 289 dječjih vrtića i 114 osnovnih škola. Cilj projekta je poboljšati znanja i ojačati kompetencije učenika u osnovnim školama i djece u vrtićima te njihovih učitelja i odgojitelja za teme: prva pomoć, priprema za izvanredne situacije, psihosocijalna podrška i sigurnost u školama i vrtićima.

U program su uključene dvije odgojne skupine DV Mačići: Leptirići i Žabice, a provedbom brojnih aktivnosti ostvarili su pravo na potvrdu Siguran vrtić.

Oznaka Naš vrtić je siguran je ponosno istaknuta na ulazu.

1 2 3 38