Javni poziv za upis djece u Dječji vrtić Mačići

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mačići raspisalo je javni poziv za upis djece u Dječji vrtić Mačići radi ostvarivanja redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023.

Popunjen i potpisan zahtjev za upis i obrazac za inicijalni razgovor zajedno s drugim propisanim prilozima podnose se u zatvorenoj omotnici, osobno ili preporučenom poštom na adresu: Dječji vrtić Mačići, Mače 84 e, 49251 Mače s naznakom: „Povjerenstvo za upis djece u Dječji vrtić Mačići-Javni poziv“ u roku od 15 dana od dana objave ovog javnog poziva, odnosno od 16.05.2022.-31.05.2022. godine.

Obrazac zahtjeva za upis i obrazac za inicijalni razgovor dostupni su na web stranici i u tajništvu Dječjeg vrtića Mačići te na web stranici osnivača Općine Mače (u prilogu ove objave).

Trenutno nema komentara.