JAVNI POZIV za upis djece u Dječji vrtić Mačići za pedagošku godinu 2021./2022.

Upisi u Dječji vrtić Mačići vršit će se za djecu od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne Novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) u redoviti (desetosatni) program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima koji će se provoditi u:

*1 jasličkoj skupini za 12 djece u dobi od navršene 1 godine do navršene 3 godine

*2 vrtićke skupine za 40 djece (po svakoj skupini 20), od navršene 3 godine do navršenih 7 godina, odnosno do polaska u osnovnu školu.

Zahtjev za upis podnose roditelji u pravilu ako stanuju na području na kojem djeluje Dječji vrtić Mačići, odnosno ako imaju interes za program koji nudi Dječji vrtić Mačići, a ne žive na području na kojem djeluje Dječji vrtić Mačići.

U prilogu objave nalazi se tekst javnog poziva, obrazac zahtjeva za upis te obrazac za inicijalni razgovor koje možete preuzeti i u uredu Općine Mače.

Popunjen i potpisan zahtjev za upis i obrazac za inicijalni razgovor zajedno s drugim propisanim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici, osobno ili preporučenom poštom na adresu: Općina Mače, Mače 30, 49251 Mače s naznakom: „Povjerenstvo za upis djece u Dječji vrtić Mačići, Mače 84 E“ u roku od 15 dana od dana objave ovog javnog poziva, odnosno od 08.06.2021.-23.06.2021. godine.

Uvjerenje o prebivalištu ne smije biti starije od 3 mjeseca.

Trenutno nema komentara.