JAVNI POZIV- PRIJAVA ŠTETE UZROKOVANE PRIRODNOM NEPOGODOM- POPLAVA

   Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar proglasio je 19. lipnja 2023. godine prirodnu nepogodu zbog poplave za područje Općine Mače nastalu zbog obilnih padalina tijekom mjeseca svibnja i prvog dijela lipnja, pri čemu su nastale velike materijalne štete na stambenim i gospodarskim objektima, komunalnoj infrastrukturi, poljoprivrednom i građevinskom zemljištu.

            Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda zaprimat će prijave šteta od oštećenika sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („NN“ 16/19) nakon čega su dužni prvu i konačnu procijenjenu štetu prijaviti županijskom povjerenstvu putem Registra štete.

Oštećenici mogu prijaviti štetu na propisanom Obrascu PN do 27.lipnja 2023. godine  na adresu Općina Mače, Mače 30, 49251 Mače, radnim danom od 7.00 do 15.00 sati. Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona 049/466-076 ili 049/502-327.

Napomene:

– sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za štete kako je utvrđeno u članku 20. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine 16/19): u slučaju štete na imovini koja je osigurana, u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine, za štete koje nisu na propisan način i u zadanom roku unesene u Registar šteta i dr.,

– u skladu s člankom 35. Zakona prilikom raspodjele sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda, iznos novčanih sredstava ne može biti veći od 5% iznosa konačne potvrđene štete na imovini pojedinog oštećenika,

– Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda RH sukladno Zakonu određuje kriterije za dodjelu sredstava pomoći za sve štete nastale uslijed svih prirodnih nepogoda na području Republike Hrvatske, te da nije moguće unaprijed odgovoriti hoće li se dodjeljivati sredstva pomoći, jer je postupak prijava šteta tek započeo te Državno povjerenstvo ne raspolaže potpunim podacima o ukupnim nastalim štetama uslijed prirodnih nepogoda na području Republike Hrvatske.

            S poštovanjem,

                                                                                                          Načelnica Općine Mače

                                                                                                      Mladenka Mikulec Šimunec

                                                                                                          Mag.ing.prosp.arch.

Trenutno nema komentara.