Javni poziv – geodetska izmjera ceste u Velikom Komoru

J A V N I  P O Z I V

(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta)

Općina Mače, kao pravna osoba koja upravlja cestama na administrativnom području Općine Mače, obavještava nositelje prava na predmetnim i susjednim nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu i katastar nekretnina. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimak izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke Geo Legin d.o.o. Zabok iz Zaboka.

Sukladno gore navedenom izvršit će se evidentiranje sljedeće nerazvrstane ceste:

  1. Veliki Komor – Izlaz sa županijske ceste prema Sv. Benediktu do Strugače (Tromeđa Bedekovčina-Mače-Mihovljan) postojeća na katastarskim česticama br. 2416, 4992, 4999, 5000 i 5001 (početak kod kčbr. 2748, k.o. Mače, kraj kod kčbr. 2414/1, k.o. Mače), duljine 1400 metara

Obilježavanje granice nerazvrstane ceste i geodetska izmjera zakazuju se za dan 07.12.2021. godine, s početkom u 8.00 sati do okončenja radova.

Predstavnik pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Općine Mače, provest će, prema gore navedenom rasporedu, obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Pozivaju se nositelji prava na nekretninama kroz koje prolazi nerazvrstana cesta kao i nositelji prava koji graniče s nerazvrstanom cestom da prisustvuju geodetskoj izmjeri.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta za geodetsku izmjeru, molimo zainteresirane stranke da kontaktiraju Općinu Mače za informacije o novom terminu geodetske izmjere.

Uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta te potrebna objašnjenja, mogući su u prostorijama Općine Mače, dana 17.12. 2021. godine, od 13.00 do 14.00 sati.

Trenutno nema komentara.