ISKAZ INTERESA ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ MAČIĆI

Javni poziv za Inicijalni upis djece u Dječji vrtić Mačići

Svrha Inicijalnog upisa je saznati broj djece i raspon dobi djece koju roditelji s područja općine Mače i susjednih jedinica lokalne samouprave namjeravaju upisati u Dječji vrtić Mačići, a koja trenutno pohađaju dječje vrtiće ili čuvaonice u susjednim jedinicama lokalne samouprave ili koja uopće nisu polaznici dječjeg vrtića ili čuvaonica, da bi se mogli raspisati i provesti „pravi“ upisi. To znači da ovo nisu upisi već pred-upisi, odnosno ovim putem Vas pozivamo da iskažete interes za upis svojeg djeteta u Dječji vrtić Mačići.

Javni poziv za upis objavit će se naknadno i to nakon provedbe ovog Inicijalnog upisa kojim će biti propisana sva potrebna dokumentacija, rokovi prijave, način bodovanja i druga pitanja važna za upis.

Obrazac za prijavu nalazi se u sklopu javnog poziva koji možete preuzeti na dnu ove objave ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mače.

Popunjeni i potpisani obrazac možete poslati:

  • elektroničkim putem na e-mail adresu Općine Mače: opcina.mace@kr.t-com.hr
  • poštom na adresu: Općina Mače, Mače 30, 49251 Mače
  • ili predati osobno svakim radnim danom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mače od 7-15 sati.

Rok za predaju obrasca je petak 21.05.2021. godine. 

Trenutno nema komentara.