EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA- 26.10.2023. U DOMU KULTURE od 8:00 do 14:00 sati

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Služba za stručnu podršku u područnoj jedinici Krapina i Općina Mače kao suorganizator provode edukaciju poljoprivrednika.

Edukacija vezana za EKO SHEME + PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (biljna proizvodnja) 2023 će se održati 26.10.2023 (četvrtak) od 8 do 14 sati u Domu  kulture Mače.

Sva poljoprivredna gospodarstva koja su prilikom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu u 2023. godini zatražili plaćanje za eko sheme, proizvodno vezana plaćanja (PVP), IAKS mjere i mlade poljoprivrednike preuzeli su obvezu pohađanja izobrazbe. Sukladno odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (NN 25/23, 52/23 i 56/23) jedan od uvjeta za ostvarenje potpore je dokaz o završenoj izobrazbi. Korisnici plaćanja za eko sheme, proizvodno vezana plaćanja (PVP) i IAKS mjere obvezni su svake godine završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati.

Za sve dodatne informacije kao i prijave na edukaciju možete se obratiti na telefone:

099 523 2186 Željka Filipaj

091 4882 838 Sandra Majsec

Trenutno nema komentara.