ZAVRŠENA SANACIJA NESTABILNOG POKOSA UZ GROBLJE MAČE

U Općini Mače je proteklih dana realiziran  projekt „Sanacija nestabilnog pokosa na nerazvrstanoj cesti uz groblje Mače“.

Saniran je spomenuti pokos te je postavljena ograda uz groblje.

Izvođač radova bio je GM-SD, usluge građevinskom mehanizacijom, vl. Dragutin Sedlar iz Mača.

Ukupna vrijednost radova na sanaciji nestabilnog pokosa iznosila je 475.410,75 kuna sa PDV-om.

Ovaj projekt je proveden uz financijsku pomoć Hrvatskih voda koje su sufinancirale projekt sa 65% iznosa,  te im ovim putem zahvaljujemo što su prepoznali važnost projekta za mještane Općine Mače i izdvojili financijska sredstva za sanaciju.

Potpisani Ugovori o dodjeli stipendija učenicima srednje škole i studentima s područja Općine Mače

Općina Mače je završila postupak dodjele stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja  Općine  Mače.

Načelnica Općine Mače Mladenka Mikulec Šimunec je potpisala Ugovore o stipendiranju sa učenicima i studentima te njihovim roditeljima.

Dodijeljeno je ukupno 7 učeničkih stipendija  u iznosu od 200,00 kuna mjesečno  i 7 studentskih stipendija u iznosu od 500,00 kuna mjesečno koje će se isplaćivati kroz narednih deset mjeseci.

„Od najranije dobi općina se trudi pratiti vaše odrastanje te sufinanciramo razne potrebe koje uslijede na tom putu. Ove stipendije su još jedna motivacija da budete još bolji u školi i na fakultetu te da vam jedina briga bude učenje“ – istaknula je načelnica.

Dodjelom stipendija Općina Mače pomaže učenicima i studentima u daljnjem školovanju te ih potiče na još veći trud i zalaganje prilikom školovanja.

Javni poziv – geodetska izmjera ceste u Velikom Komoru

J A V N I  P O Z I V

(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta)

Općina Mače, kao pravna osoba koja upravlja cestama na administrativnom području Općine Mače, obavještava nositelje prava na predmetnim i susjednim nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu i katastar nekretnina. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimak izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke Geo Legin d.o.o. Zabok iz Zaboka.

Sukladno gore navedenom izvršit će se evidentiranje sljedeće nerazvrstane ceste:

  1. Veliki Komor – Izlaz sa županijske ceste prema Sv. Benediktu do Strugače (Tromeđa Bedekovčina-Mače-Mihovljan) postojeća na katastarskim česticama br. 2416, 4992, 4999, 5000 i 5001 (početak kod kčbr. 2748, k.o. Mače, kraj kod kčbr. 2414/1, k.o. Mače), duljine 1400 metara

Obilježavanje granice nerazvrstane ceste i geodetska izmjera zakazuju se za dan 07.12.2021. godine, s početkom u 8.00 sati do okončenja radova.

Predstavnik pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Općine Mače, provest će, prema gore navedenom rasporedu, obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Pozivaju se nositelji prava na nekretninama kroz koje prolazi nerazvrstana cesta kao i nositelji prava koji graniče s nerazvrstanom cestom da prisustvuju geodetskoj izmjeri.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta za geodetsku izmjeru, molimo zainteresirane stranke da kontaktiraju Općinu Mače za informacije o novom terminu geodetske izmjere.

Uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta te potrebna objašnjenja, mogući su u prostorijama Općine Mače, dana 17.12. 2021. godine, od 13.00 do 14.00 sati.

NESTANAK STRUJE

Sukladno obavijesti Elektre Zabok, Općina Mače obavještava svoje mještane da dana 28.10.2021. godine (četvrtak) u razdoblju od 09:00 do 15:00 sati područje Općine Mače (Mali Bukovec, Mače, Veliki Komor, Vukanci, Veliki Bukovec, Sutinske Toplice, Peršaves i Delkovec) ostati će bez električne energije.

Mole se mještani za razumijevanje.

                                                                                                                                                    Općina Mače

Aglomeracija Zabok

Obavještavaju se korisnici Županijske ceste oznake 2168 (Mače-Poznanovec) da u ponedjeljak 18.10.2021. godine počinje izvađanje radova izgradnje kanalizacijskih mreža sustava Zabok i Zlatar – Aglomeracija Zabok – faza I. 

Izvođenje radova započeti će na području naselja Mali Bukovec.  U narednom razdoblju biti će otežano prometovanje jednim prometnim trakom navedenom županijskom cestom u dužini zahvata.

Poziv na predavanje “Istraživanje špilje Sutinšćice u Općini Mače- najveće špilje Hrvatskog zagorja

U petak 15.10.2021. u 18:00h će se u Domu kulture u Maču održati predavanje pod nazivom “Istraživanje špilje Sutinščice u Općini Mače – najveće špilje Hrvatskog zagorja” koju će održati Vinka Dubovečak iz Speleološke udruge „Kraševski zviri“ Ivanec.

Početkom 2021. godine zagorski kraj dobio je još jednu atrakciju kojom će se moći dičiti – u naselju Mali Komor u općini Mače nalazi se dosad neistražena prirodna ljepota, špilja Sutinščica, koja se smatra trenutno najduljim speleološkim objektom u Hrvatskom zagorju. Zbroj svih podzemnih kanala u špilji trenutačno iznosi 236 metara te ima potencijala za daljnje napredovanje.

Upravo je 2021. godina Međunarodna godina speleoloških objekata i krša (International. Year of Caves and Karst, IYCK) čiji je cilj osvjestiti javnost o geo- i bioraznolikosti krškog podzemlja. Saznajte zašto je to prirodni resurs od neprocjenjivog značaja, kako ga zaštititi te upoznajte živi svijet podzemlja.

1 2 3 4