Općenite novosti vezano uz Općinu Mače ili njezine stanovnike

Projekt “Revitalizacija parka Mače – faza I”

Općina Mače kreće u realizaciju projekta „Revitalizacija parka Mače“ kojim će se urediti park u centru Mača.

U I. fazi uređenja parka ukloniti će se pojedine stablašice, oblikovati ostalo drveće u parku, napraviti će se pješačke staze, postaviti će se parkovni rubnjaci te će se obnoviti parkovna rasvjeta. U parku će se postaviti klupe te koševi za otpatke.

Projektnu dokumentaciju za uređenje odnosno revitalizaciju parka Mače izradila je tvrtka Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske.

Izvođač radova na projektu je Zagorjegradnja d.o.o. iz Kraljevca na Sutli dok nadzor nad izvođenjem radova vrši tvrtka  G.N.P. – TRASA iz Svetog križa Začretja.

Vrijednost izvođenja radova iznosi 367.820,00 kn + PDV.  

Projekt revitalizacije parka Mače – faza I sufinancira Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 100.000,00 kuna.

Poziv mještanima za prijavu štete uzrokovane sušom na poljoprivrednim površinama

POZIV MJEŠTANIMA

            Župan krapinsko-zagorske županije Željko Kolar proglasio je 19. rujna 2022. godine prirodnu nepogodu zbog suše za područje Općina Mače, Tuhelj i Zlatar Bistrica, nastalu zbog izostanka padalina i visokih temperatura pri čemu su nastale velike materijalne štete na poljoprivredi.

            Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda zaprimat će prijave šteta od oštećenika sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda nakon čega su dužni prvu i konačnu procijenjenu štetu prijaviti županijskom povjerenstvu putem Registra štete.

            Prijavu štete mogu podnijeti poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika za štete na poljoprivrednim površinama na području Općine Mače zaključno do 27. rujna do 15 sati. Prijava se predaje na Obrascu PN (priložen niže) na adresu Općina Mače, Mače 30, 49251 Mače, radnim danom od 7.00 do 15.00 sati. Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona 049/466-076 ili 049/502-327.

            Kod prijave tj. ispunjavanja obrasca, morate uz uobičajene podatke, OBAVEZNO upisati brojeve katastarske čestice i ARKOD broj čestice, te procjenu štete u % za kulturu na kojoj je nastala šteta i površinu odnosno broj stabala ili trsova. Prijavljuju se samo one površine koje se nalaze na području Općine Mače.

Napomene:

– sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za štete kako je utvrđeno u članku 20. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine 16/19): u slučaju štete na imovini koja je osigurana, u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine, za štete koje nisu na propisan način i u zadanom roku unesene u Registar šteta i dr.,

– u skladu s člankom 35. Zakona prilikom raspodjele sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda, iznos novčanih sredstava ne može biti veći od 5% iznosa konačne potvrđene štete na imovini pojedinog oštećenika,

– Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda RH sukladno Zakonu određuje kriterije za dodjelu sredstava pomoći za sve štete nastale uslijed svih prirodnih nepogoda na području Republike Hrvatske, te da nije moguće unaprijed odgovoriti hoće li se dodjeljivati sredstva pomoći, jer je postupak prijava šteta tek započeo te Državno povjerenstvo ne raspolaže potpunim podacima o ukupnim nastalim štetama uslijed prirodnih nepogoda na području Republike Hrvatske.

            S poštovanjem,

                                                                                                          Načelnica Općine Mače

                                                                                                      Mladenka Mikulec Šimunec

                                                                                                          Mag.ing.prosp.arch.

Općina Mače sufinancira nabavu radnih bilježnica i radnog materijala za školsku godinu 2022/2023

Općina Mače je i ove godine sufinancirala nabavu radnih bilježnica za obvezne i izborne nastavne predmete za učenike Osnovne škole Mače i područne škole Peršaves za školu godinu 2022/2023. u 50%-tnom iznosu. Ostatak od 50% je sufinancirala Krapinsko-zagorska županija. U tu svrhu Općina Mače je izdvojila 31.268,92 kn s PDV-om.

Također, Općina Mače je financirala nabavu ostalog radnog materijala odnosno kutija za tehničku kulturu u 100%-tnom iznosu. U tu svrhu općina Mače je izdvojila 10.988,09 kn s PDV-om.

Financiranjem spomenutog Općina Mače želi roditeljima financijski olakšati školovanje osnovnoškolaca.

Radne bilježnice i radni materijali su čekali učenike u školskim klupama na početku nove školske godine.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za sanaciju nestabilnog pokosa na lokaciji Veliki Komor

U prilogu se nalazi poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za sanaciju nestabilnog pokosa na lokaciji Veliki Komor zajedno sa projektom i popratnom dokumentacijom. Način prijave i popis dokumentacije opisan je u pozivu na dostavu ponude.

Poziv na sastanak na temu Aglomeracija Zabok-Zlatar

Općina Mače poziva mještane mjesnog odbora Mače i Mače pod brijeg na sastanak vezano uz projekt Aglomeracija Zabok-Zlatar, budući da je na području navedenog mjesnog odbora počela provedba projekta.

Sastanak će se održati dana 01.09.2022. godine (četvrtak) u Domu kulture Općine Mače s početkom u 14:00 sati.

Na navedenom sastanku mještani će biti upoznati sa provedbom projekta te će moći postavljati pitanja na koja će osobe zadužene za provedbu projekta dati odgovore.

Projekt “izgradnja objekta komunalne infrastrukture- ogradni zid južnog dijela groblja Mače”

Općina Mače krenula je u realizaciju projekta „Izgradnja objekta komunalne infrastrukture-ogradni zid južnog dijela groblja Mače“ u dužini od 100 metara.

Putem sustava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – Agronet provedena je nabava za odabir izvođača radova. Kao najpovoljniji ponuđač izabran je CESAREC – obrt za niskogradnju, ugostiteljstvo, prijevoz i usluge iz Huma na Sutli te će isti vršiti radove na izgradnji spomenutog ogradnog zida. Nadzor nad izvođenjem radova vršiti će tvrtka ”Brosig projekt“ d.o.o. iz Zagreba.

Projekt sufinancira LAG-a „Zeleni bregi“, iz natječaja -Tip operacije 2.1.1. ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo u iznosu od 249.212,70 kn.

Ukupna vrijednost spomenutog projekta je 441.562,50 kuna sa PDV-om, od čega 424.062,50 kuna iznose radovi, dok 17.500,00 kuna iznosi nadzor nad izvođenjem radova.

Projektom će se izgraditi ogradni zid južnog dijela groblja Mače. Jednim dijelom postaviti će se aluminijska zaštitna ograda, a u drugom dijelu će se hortikulturno urediti sadnjom zimzelenog drveća uz novoizgrađeni zid.

Javni poziv za upis u program predškole 2022./2023.

U prilogu se nalazi Javni poziv za upis djece u program predškole za 2022./2023. godinu. Molimo Vas da pažljivo pročitate poziv, preuzmete potrebne obrasce, popunite ih te zajedno s ostalom dokumentacijom dostavite na adresu Dječjeg vrtića Mačići.

OBAVIJEST LOKALNI VODOVOD -VODOSPREMI ŠRAJBEKI I VOJNOVEC

Obavještavaju se mještani koji koriste vodu iz vodosprema Šrajbeki i Vojnovec da će se bazeni zatvarati svaku drugu večer. Neparnih datuma u večernjim satima bit će redukcija do ranih jutarnjih sati.

Na ovaj način pomažemo bazenima da se malo oporave i da najviša naselja barem svaki drugi dan dobe vodu. Također, saniran je i jedan kvar na terenu pa se nadamo da će to doprinijeti boljoj situaciji opskrbe vodom.

Pozivaju se mještani da redovito javljaju kvarove, stanje ili nestašicu na terenu kako bi se čim prije moglo reagirati.

1 2 3 22