Općenite novosti vezano uz Općinu Mače ili njezine stanovnike

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava umirovljenika na isplatu jednokratne pomoći povodom nadolazećih blagdana – Božićnice

Predmet javnog poziva je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava umirovljenika na isplatu jednokratne pomoći povodom nadolazećih blagdana – Božićnice.

Pravo na isplatu pomoći- „Božićnice“ povodom nadolazećih blagdana imaju korisnici mirovina koji imaju prebivalište na području Općine Mače, ne primaju inozemnu mirovinu i čija  zadnja isplaćena mirovina iznosi 1.500,00  ili manje od 1.500,00 kuna.

Jednokratna novčana pomoć – Božićnica iznosi 150,00 kuna po umirovljeniku, a isplatit će se putem blagajne Općine Mače.

Zahtjev za ostvarivanje prava na propisanom obrascu s popratnom dokumentacijom podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mače na adresu Općina Mače, Mače 30.

Za ostvarivanje prava, uz zahtjev, podnositelj zahtjeva je dužan priložiti:

  • Presliku posljednjeg odreska mirovine
  • Presliku osobne iskaznice

 Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se Općini Mače u razdoblju od  07 – 17.12.2021. godine, svakim radnim danom  u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

Cijeli tekst javnog poziva možete preuzeti u prilogu.

ZAVRŠENA SANACIJA NESTABILNOG POKOSA UZ GROBLJE MAČE

U Općini Mače je proteklih dana realiziran  projekt „Sanacija nestabilnog pokosa na nerazvrstanoj cesti uz groblje Mače“.

Saniran je spomenuti pokos te je postavljena ograda uz groblje.

Izvođač radova bio je GM-SD, usluge građevinskom mehanizacijom, vl. Dragutin Sedlar iz Mača.

Ukupna vrijednost radova na sanaciji nestabilnog pokosa iznosila je 475.410,75 kuna sa PDV-om.

Ovaj projekt je proveden uz financijsku pomoć Hrvatskih voda koje su sufinancirale projekt sa 65% iznosa,  te im ovim putem zahvaljujemo što su prepoznali važnost projekta za mještane Općine Mače i izdvojili financijska sredstva za sanaciju.

“Darujmo srcem”

Ušli smo službeno u najljepši mjesec u godini. Mjesec obitelji, okupljanja, darova, vjere, nade, osvjetljenih okućnica….🎄

Osvijetlimo nekome srce, kome je to potrebno.⭐🌠 DARUJMO SRCEM one koji su se našli u teškoj životnoj situaciji i koji o tome skromno šute.

Već tradicionalno u našim lokalnim trgovinama nalaze se kutije u koje možete staviti svoj poklon od srca. Također, možete ga odnijeti u župni dvor kod našeg župnika. ⛪

U suradnji Općine, Župe, Socijalnog vijeća i svih Vas mještana bit će složeni paketi za naše najpotrebitije žitelje. Učinimo im blagdane dostojanstvenijima. 🎁🎁

Potpisani Ugovori o dodjeli stipendija učenicima srednje škole i studentima s područja Općine Mače

Općina Mače je završila postupak dodjele stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja  Općine  Mače.

Načelnica Općine Mače Mladenka Mikulec Šimunec je potpisala Ugovore o stipendiranju sa učenicima i studentima te njihovim roditeljima.

Dodijeljeno je ukupno 7 učeničkih stipendija  u iznosu od 200,00 kuna mjesečno  i 7 studentskih stipendija u iznosu od 500,00 kuna mjesečno koje će se isplaćivati kroz narednih deset mjeseci.

„Od najranije dobi općina se trudi pratiti vaše odrastanje te sufinanciramo razne potrebe koje uslijede na tom putu. Ove stipendije su još jedna motivacija da budete još bolji u školi i na fakultetu te da vam jedina briga bude učenje“ – istaknula je načelnica.

Dodjelom stipendija Općina Mače pomaže učenicima i studentima u daljnjem školovanju te ih potiče na još veći trud i zalaganje prilikom školovanja.

Javni poziv – geodetska izmjera ceste u Velikom Komoru

J A V N I  P O Z I V

(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta)

Općina Mače, kao pravna osoba koja upravlja cestama na administrativnom području Općine Mače, obavještava nositelje prava na predmetnim i susjednim nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu i katastar nekretnina. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimak izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke Geo Legin d.o.o. Zabok iz Zaboka.

Sukladno gore navedenom izvršit će se evidentiranje sljedeće nerazvrstane ceste:

  1. Veliki Komor – Izlaz sa županijske ceste prema Sv. Benediktu do Strugače (Tromeđa Bedekovčina-Mače-Mihovljan) postojeća na katastarskim česticama br. 2416, 4992, 4999, 5000 i 5001 (početak kod kčbr. 2748, k.o. Mače, kraj kod kčbr. 2414/1, k.o. Mače), duljine 1400 metara

Obilježavanje granice nerazvrstane ceste i geodetska izmjera zakazuju se za dan 07.12.2021. godine, s početkom u 8.00 sati do okončenja radova.

Predstavnik pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Općine Mače, provest će, prema gore navedenom rasporedu, obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Pozivaju se nositelji prava na nekretninama kroz koje prolazi nerazvrstana cesta kao i nositelji prava koji graniče s nerazvrstanom cestom da prisustvuju geodetskoj izmjeri.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta za geodetsku izmjeru, molimo zainteresirane stranke da kontaktiraju Općinu Mače za informacije o novom terminu geodetske izmjere.

Uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta te potrebna objašnjenja, mogući su u prostorijama Općine Mače, dana 17.12. 2021. godine, od 13.00 do 14.00 sati.

1 2 3 15