„BOŽIĆNICE ZA NAJPOTREBITIJE“- JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ISPLATU JEDNOKRATNE POMOĆI POVODOM NADOLAZEĆIH BLAGDANA- “BOŽIĆNICE”

Općina Mače je i ove godine u svojem proračunu osigurala sredstava za podjelu jednokratne novčane pomoći- „Božićnica“, kako bi svojim najpotrebitijim mještanima olakšala nadolazeće božićne i novogodišnje blagdane u iznosu od 40,00 € po korisniku.

Pomoć će se isplatiti:

  • umirovljenicima koji primaju mirovinu u iznosu od 300,00 € ili manje s prebivalištem na području Općine Mače, i ne primaju inozemnu mirovinu
  • korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Mače
  • starijima od 65 godina koji ne primaju ni domaća ni strana mirovinska primanja s prebivalištem na području Općine Mače

„Budući da troškovi života ubrzano rastu, pogotovo osnovnih namirnica, donijeta je odluka o povećanju isplate pomoći za najpotrebitije mještane s prošlogodišnjih 150,00 kn (19,91€) na 40,00 €. Nadam se da će im ova sitnica barem malim dijelom olakšati proslavu nadolazećih božićnih i novogodišnjih blagdana i izmamiti barem mali osmjeh na lice.“

-poruka načelnice Mladenke Mikulec Šimunec

24.11.2023.

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava

na isplatu jednokratne pomoći povodom nadolazećih blagdana  – Božićnice

I.

Predmet javnog poziva je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na isplatu jednokratne pomoći povodom nadolazećih blagdana – Božićnice.

II.

Na jednokratnu novčanu pomoć povodom nadolazećih blagdana- Božićnica, imaju pravo:

  • korisnici mirovina s prebivalištem na području Općine Mače čija mirovina iznosi 300,00 € ili manje od 300,00 € i ne primaju inozemnu mirovinu, odnosno čija zadnja isplaćena mirovina iznosi do 300,00 €
  • korisnici zajamčene minimalne naknade po rješenju Hrvatskog zavoda za socijalni rad s prebivalištem na području Općine Mače i
  • stariji od 65 godina s prebivalištem na području Općine Mače koji ne primaju ni domaća ni strana mirovinska primanja.

III.

Jednokratna novčana pomoć – Božićnica iznosi 40,00 € po korisniku, a isplatit će se putem blagajne Općine Mače.

IV.

Zahtjev za ostvarivanje prava na propisanom obrascu s popratnom dokumentacijom podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mače na adresu Općina Mače, Mače 30.

Za ostvarivanje prava, uz zahtjev, podnositelj zahtjeva je dužan priložiti:

  1. Presliku posljednjeg odreska mirovine- za korisnike mirovine iz članka II. ovog javnog poziva koji imaju prebivalište na području Općine Mače, ne primaju inozemnu mirovinu, i čija zadnja isplaćena mirovina iznosi do 300,00 €
  2. Presliku osobne iskaznice

V.

 Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se Općini Mače u razdoblju od 27.11. – 18.12.2023. godine, svakim radnim danom u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

VI.

Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola. U javnom pozivu svi sudionici obvezuju se da će sa zaprimljenim i isporučenim podacima postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18).

                                                                                                               NAČELNICA

                                                                                                   Mladenka Mikulec Šimunec

                                                                                                            mag.ing.prosp.arch.

Trenutno nema komentara.