ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA na području Općine Mače

U Općini Mače je završen projekt Asfaltiranje nerazvrstanih cesta.

Asfaltirane su tri dionice nerazvrstanih  cesta u ukupnoj dužini od 535 metara i to:

– nerazvrstana cesta u Malom Komoru – dionica Kobiljak- 230 m

– Mali Bukovec – Kveštaki– 150 m

– Dionica Posarići u naselju Mače i  Mače pod brijeg- 155 m

Izvođač radova je bio obrt CESAREC iz Huma na Sutli.

Vrijednost radova asfaltiranja iznosi 359.310,98 kn sa PDV-om.

OVAJ PROJEKT JE PROVEDEN UZ FINANCIJSKI DOPRINOS MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE KOJE JE SUFINANCIRALO PROJEKT SA 200.000,00 KUNA.

Trenutno nema komentara.