Aktivnosti na području općine Mače

Tijekom lipnja odrađeno je niz aktivnosti održavanja općine po mjesnim odborima. Uređivani su neki makadamski putevi, malčirane su bankine uz asfaltirane nerazvrstane ceste i javne površine, zacjevljivani su kanali, popravljani su kvarovi lokalnog vodovoda. Održani su sastanci s mjesnim odborima Mali i Veliki Bukovec i Mače. Na sastancima su utvrđene potrebe i radovi za naredni period. Sastanci s ostala dva mjesna odbora slijede uskoro. Mjesni odbor Mali i Veliki Bukovec odradio je i radnu akciju sječe granja puta Lipnica kako bi se olakšao pristup za dovoz kamenog materijala.

Velika količina oborina u ovom tjednu uzrokovala je odrone, nanose blata na prometnicama, kanalima i oštećenje bankina te se u najkraćem roku pristupilo sanaciji.

Trenutno nema komentara.