Članovi Općinskog vijeća Općine Mače

 Red. broj Ime i prezime
Funkcija
Adresa
 1.  Stjepan Špoljar  Predsjednik – HSS  Peršaves 37/a
 2.  Mladen Tuškan  Potpredsjednik – HSU  Mali Bukovec 4/a
 3.  Stjepan Androić  Potpredsjednik – HNS  Peršaves 12/b
 4.  Ivan Androić  Član – HDZ Peršaves 22
 5.  Damir Varga  Član- HSS  Mače 160/a
 6.  Jelena Galic  Članica – HDZ  Veliki Komor 87
 7.  Alojz Biljak  Član – HDZ  Peršaves 24/a
 8.  Josip Herceg  Član – HDZ  Mače 55
 9.  Valentina Benčić  Članica – SDP  Peršaves 46/b
 10.  Robert Kipa  Član – SDP  Mače 154
 11.  Ivan Herceg  Član – SDP  Mače 154/a
 12.  Dean Horvat  Član – SDP  Veliki Komor 15/a
 13.  Vladimir Babić  Član – ZDS  Peršaves 120/a

 

POPIS VIJEĆNIKA MJESNOG ODBORA “MAČE I MAČE POD BRIJEG”

 Red. broj
 Ime i prezime
Funkcija
Adresa
 1.  Blaž Čehulić  Predsjednik  Mače 29C
 2.  Ivica Sedak  Potpredsjednik  Mače 156
 3.  Franjo Mrkoci  Zapisničar  Mače172
 4.  Stjepan Ponjan  Ovjerovitelj zapisnika  Mače 61
 5.  Dragutin Varga  Ovjerovitelj zapisnika  Mače 160 A
 6.  Branko Sinković  Član  Mače 169 A
 7.  Dragutin Voljavec  Član  Mače 19

 POPIS VIJEĆNIKA MJESNOG ODBORA “MALI BUKOVEC I VELIKI BUKOVEC”

 Red. broj
 Ime i prezime
Funkcija
Adresa
 1.  Srećko Tuškan  Predsjednik  M. Bukovec 1D
 2.  Ivica Herceg  Potpredsjenik  V. Bukovec 36
 3.  Katica Vragović  Zapisničar  M. Bukovec 51
 4.  Stjepan Kovačić  Član  V. Bukovec 104
 5.  Igor Marković  Ovjerovitelj zapisnika  V. Bukovec 42 A
 6.  Nikola Petrić  Ovjerovitelj zapisnika  M. Bukovec 43
 7.  Ivica Dominko  Član  V. Bukovec 140

POPIS VIJEĆNIKA MJESNOG ODBORA “MALI KOMOR I VELIKI KOMOR”

 Red. broj
 Ime i prezime
Funkcija
Adresa
 1.  Stjepan Mutak  Predsjednik  V. Komor 53
 2.  Dragutin Sčapec  Potpredsjednik  V. Komor 88 A
 3.  Marijan Jakuš  Ovjerovitelj zapisnika  V. Komor 7 C
 4.  Marijan Cerčić  Ovjerovitelj zapisnika  M. Komor 43 A
 5.  Mirjana Čehulić  Zapisničar  V. Komor 158

POPIS VIJEĆNIKA MJESNOG ODBORA “PERŠAVES-VUKANCI-DELKOVEC-FRKULJEVEC PERŠAVESKI”

 Red. broj
 Ime i prezime
Funkcija
Adresa
 1.  Zlatko Ružđak  Predsjednik  Peršaves 67
 2.  Krešimir Vuk  Član  Delkovec 5A
 3.  Josip Spevec  Potpredsjednik  Vukanci 3
 4.  Stjepan Lenartić  Član  Delkovec 42A
 5.  Dragutin Ščapec  Ovjerovitelj zapisnika  Delkovec 16
 6.  Zoran Babić  Zapisničar  Peršaves 120 A
 7.  Stjepan Novačić  Ovjerovitelj zapisnika  Vukanci 29

ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA I FINANCIJE

 Red. broj
 Ime i prezime
Funkcija
Adresa
 1.  Mladen Tuškan  Predsjednik  Mali Bukovec 4/A
 2.  Stješan Špoljar  Član  Peršaves 37/A
 3.  Alojz Biljak  Član  Peršaves 24/A
 4.  Stjepan Androić  Član  Peršaves 12/B
 5.  Robert Kipa  Član  Mače 154

MANDATNO POVJERENSTVO

Red. broj
Ime i prezime
Fukncija
Adresa
 1.  Jelena Galic  Predsjednik  Veliki komor 87
 2.  Vladimir Babić  Član  Peršaves 120/A
 3.  Dean Horvat  Član  Veliki Komor 15/a

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE

Red. broj
Ime i prezime
Fukncija
Adresa
 1.  Damir Varga  Predsjednik  Mače 160/A
 2.  Ivan Androić  Član  Peršaves 22
 3.  Josip Herceg  Član  Mače 55
 4.  Valentina Benčić  Član  Peršaves 46/B
 5.  Ivan Herceg  Član  Mače 154/A

 SOCIJALNO VIJEĆE

Red. broj
Ime i prezime
Fukncija
Adresa
 1.  Dragica Čehilić  Predsjednik  Mače 86
 2.  Stjepan Mutak  Član  V.Komor 53
 3.  Stjepan Lenartić  Član  Delkovec 42 A
 4.  Katica Vragović  Član  Mali Bukovec 51
 5.  Ivica Dominko  Član  Veliki Bukovec 140

 OPĆINSKO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Red. broj
Ime i prezime
Fukncija
Adresa
 1.  Stjepan Špoljar  Predsjednik  Peršaves 37/A
 2.  Mladen Tuškan  Član  M. Bukovec 4/A
 3.  Stjepan Androić  Član  Peršaves 12/B